Mer fornybar energi er jobb nummer en

Publisert

Åslaug Haga intervjues av NRK i Lutelandet vindpark

Norge har en sterk fornybarnæring som gjerne vil øke produksjonen av fornybar energi og forsterke kraftnettet. Foto: Fornybar Norge

Energibruken i Norge øker, men det er svært lite ny, fornybar energi på vei inn i kraftforsyningen. – Konsesjonstørken må ta slutt, ellers ender vi opp med kraftmangel. Vi trenger mye mer fornybar energi og både sol, vind og vann må bidra, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

En gjennomgang Fornybar Norge har gjort, viser en drastisk nedgang i konsesjoner gitt til produksjon av fornybar energi i Norge de siste årene. Dette skjer samtidig som forbruket ventes å øke, blant annet fordi det trengs mer fornybar energi til å erstatte fossil energibruk og sikre industriens konkurransekraft. Kilde: Ny kraftproduksjon - NVE (nye konsesjoner i siste kvartal i 2022 er ikke med i statistikken)

Konsesjonstørken gir kraftunderskudd og høye strømpriser

– Norge står midt i en konsesjonstørke. Det er kritisk og betyr at det er nesten ikke er ny kraft på vei de nærmeste årene. Med mindre utviklingen snus, vil det bety høye priser for både vanlige folk og næringslivet. Viktige klimatiltak og nye industrietableringer ryker trolig, og i verste fall vil eksisterende arbeidsplasser og inntekter gå tapt, sier Haga.

Gjennomsnittlig årlig energibalanse i Norge.jpg

Kilde: Statnett, Kortsiktig Markedsanalyse 2022-2027

Løsningene er klare til å bli tatt i bruk

Norge har en sterk fornybarnæring som gjerne vil øke produksjonen av fornybar energi og forsterke kraftnettet.

–Heldigvis finnes løsningene på utfordringen. Teknologiene er på plass og vi har ressurser i form av vann, vind og sol til å øke produksjonen. Det kan til og med gjøres uten subsidier. Men myndighetene må legge til rette for det, både gjennom et riktig utformet skattesystem, et bedre kraftnett og politisk vilje til å gi nye konsesjoner, sier Haga.

–Vi vet at regjeringen vil mye og at den er i gang, men det går for sakte. Tempoet må opp. I tillegg trenger vi kommunene med på laget for å få mer vindkraft, avslutter Haga.