Havvindområder bør tildeles snarest mulig

Publisert

Havmøller og tre skip. Foto

Foto: MATTHIAS IBELER.

Norge henger langt etter mange andre land når det gjelder havvind. Områdene som er tiltenkt havvind på Utsira Nord og i Sørlige Nordsjø II bør derfor tildeles snarest mulig og til flere ulike prosjektutviklere.  

– Havvind har potensial til å bli en ny, stor norsk industri med tusenvis av arbeidsplasser. Men dersom vi skal lykkes med dette, må vi komme i gang med tildelingen nå, slik at selskapene som skal sørge for utbyggingen kan komme i gang med arbeidet, sier Eivind Heløe, direktør for fornybar og miljø i Energi Norge. 

– Vi må gi aktørene og leverandørene langsiktighet og forutsigbarhet om tilgang på nye områder og utbyggingen av et strømnett til havs. Vi må også sørge for at hvert område som tildeles er stort nok til å gi storskalaerfaringer, og at de fordeles på flere ulike aktører slik at vi får et godt aktørmangfold, da dette er viktig for innovasjon og nyskaping, sier han.

Heløe påpeker at det er også viktig å legge til rette for sameksistens mellom havvind og andre interesser, som for eksempel fiskerinæringen.  

– Her må man dra lærdom av erfaringen fra Hywind Tampen slik at det legges bedre til rette for god dialog og kjennskap til de ulike interessentenes behov. Det er også viktig at det under planlegging og utbygging tas hensyn til både natur og bærekraft, sier Heløe.  

Bør åpne flere arealer for havvind 

Det er kun to områder utenfor kysten av Norge som hittil er blitt åpnet for utbygging av havvind: Sørlige Nordsjø II, som ligger i havområdet omtrent midt imellom Norge og Danmark, og Utsira Nord, like utenfor Haugesund. 

Foreløpig planlegges det for en utbygging av 3000 MW med havvind i Sørlige Nordsjø II, fordelt på to utbyggingsfaser, og for 1500 MW ved Utsira Nord. I tillegg varslet regjeringen nylig en styrking av Norges havvindsatsing, med mål om å tildele areal for 30 GW med vindkraft til havs innen 2040.   

Energi Norge leverte nylig en høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet, der organisasjonen ga råd om hvordan arealtildelingen til havvindområdene ved Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II bør være.   

Et av rådene er at det bør være et kort tidsløp mellom utbyggingen av de to fasene i Sørlige Nordsjø II slik at man raskest mulig får realisert de planlagte 3000 MW med havvind her. Det er også viktig at regjeringen får fortgang i arbeidet med å åpne flere arealer i Nordsjøen for havvind.  

Plass til mer enn 3000 MW i Sørlige Nordsjø II 

Blant annet er det plass til mer enn de planlagte 3000 MW vindkraft i Sørlige Nordsjø II. For å sikre god utnyttelse av arealene må regjeringen derfor sørge for at areal for første tildelingsfase velges slik at det ikke er til hinder for gode prosjekter og en effektiv utnyttelse av hele området i senere tildelinger.  

Energi Norge anbefaler også at tildelingen har fokus på effektiv bruk av areal for kraftproduksjonen, og ikke kun på installert produksjonskapasitet. Det er fordi utviklingen av havvindteknologi skjer i høyt tempo, og vindturbinene får stadig større effektstørrelse. Utbyggerne som får tildelt areal bør få mulighet til å dra nytte av dette. 

Utsira Nord kan tildeles uavhengig av Sørlige Nordsjø II 

De to norske havområdene som foreløpig er tiltenkt havvind kan tildeles uavhengig av hverandre.  

Utsira Nord skal tildeles ved kvalitative kriterier for å stimulere til innovasjon og teknologiutvikling for flytende havvind.  

Flytende havvind er en ny teknologi som er under utvikling, og som derfor foreløpig er mye dyrere enn bunnfast havvind. Utsira Nord er velegnet for flytende havvind fordi det er svært dypt i sjøen her. 

Bunnfast havvind er allerede en moden teknologi, og kan bygges ved Sørlige Nordsjø II fordi vannet her er grunnere. Regjeringen har signalisert at områdene her skal tildeles ved auksjon. Før dette kan gjøres, må det bli klart hvordan denne skal være og hvilke kriterier som skal vektlegges i en prekvalifisering og eventuelt i sammenheng med auksjon. Det haster med å få dette ut på høring.

Les Energi Norges høringsuttalelse til Olje- og energidepartementet om arealtildeling for havvind ble levert i slutten av april. her.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: