Fornybarprisen til Heimdall Power

Publisert

Utdeling av Fornybarprisen

Foto: Energi Norge

Heimdall Power bidrar til å bringe det norske kraftnettet, som var designet for 100 år siden, inn i et nytt århundre med oppfinnelsen Neuron, som gjør det mulig å øke kapasiteten i nettet betydelig. Den norske startup-bedriften har fått Fornybarprisen av Energi Norge.

– Heimdall Power er en av mange bedrifter som bidrar til raskere elektrifisering og reduserte klimagassutslipp. Heimdall Power sin ressursoptimaliserende teknologi bidrar i gjennomsnitt til om lag 30 prosent mer tilgjengelig kapasitet i kraftnettet, sier kommunikasjonsdirektør Christina Søgård i Energi Norge.

– Vi i Energi Norge vil alltid understreke hvor viktig det er at norske myndigheter øker trykket på energieffektivisering, og samarbeider aktivt med næringslivet for å skape nye, klimavennlige løsninger i hele verdikjeden, sier Søgård.

Kan redusere investeringer

Prisvinneren Heimdall Power leverer teknologi som kan redusere behovet for utbygging av nettet betydelig. Oppfinnelsen Neuron er en metallkule på størrelse med en fotball. Den består av avanserte sensorer som muliggjør vesentlig bedre utnyttelse av det eksisterende nettet, samt økt forsyningssikkerhet. Det et vil bety svært mye for det norske nettet, som står foran svært høye investeringer.

– For å nå klimamålene våre er mer elektrifisering helt avgjørende. Vi vet at kapasiteten i nettet er en flaskehals som vil forverres i årene fremover. Behovet for å investere i nettet er så mye som 140-180 milliarder kroner frem mot 2030. Denne oppfinnelsen kan bidra til at vi reduserer dette behovet vesentlig. Vi er imponerte over hva Heimdall Power har fått til på kort tid, sier Christina Søgård i Energi Norge.

Juryen for Fornybarprisen består foruten Kristin Halvorsen, av Simon Balsnes fra Natur og ungdom, Anders Bjartnes fra Norsk klimastiftelse og Liina Veerme fra Salten Kraftsamband.

I sin begrunnelse skriver de:

Heimdall Power tilbyr en ressursoptimaliserende teknologi som blant annet gir en gjennomsnittlig økning på 30% mer tilgjengelig kapasitet i kraftnettet. Å utnytte eksisterende nettkapasitet på en effektiv måte gjør det lettere og raskere å kople fornybare kilowattimer til forbruk, og dermed redusere CO2-utslipp enda raskere. Det bidrar også til å minimere naturinngrep gjennom mindre utbygging av kraftnett. Heimdall Power sin teknologi har dessuten et stort spredningspotensial på verdensbasis.

Skaper plass til mer i nettet

Heimdall Power sitt Neuron synliggjør den reelle kapasiteten i nettet slik at den kan utnyttes uten at det går på bekostning av driftssikkerheten. Det betyr for eksempel at vindkraft og nytt forbruk kan koples til nettet raskere. Dermed kan kostbar, tidkrevende forsterkning og utbygging av nettet utsettes eller unngås.

– Vi er naturligvis veldig glade og utrolig beæret over å motta Fornybarprisen! Det er en flott anerkjennelse av arbeidet vi gjør hver eneste dag for å akselerere det grønne skiftet. Vi kommer til å trenge masse nytt strømnett i fremtiden, men vi må også utnytte det vi har på en mye bedre måte enn vi gjør i dag. Våre løsninger gir det eksisterende strømnettet både økt kapasitet og lengre levetid. Stort mer miljøvennlig kan det vel knapt bli?  Ikke minst muliggjør vi også tilkoblingen av fornybar energi, som sol og vind, på uker i stedet for år. Denne prisen gir oss stor motivasjon i vårt utrettelige arbeid mot nullutslippssamfunnet gjennom smartere nett, sier CEO i Heimdall Power, Thomas H. Wikberg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Sezer Subasi. Foto