Fornybarnæringen trenger at flere velger realfag

Publisert

Jo Røislien og Brynhild Totland. Foto

Brynhild Totland fra Energi Norge i samtale med matematiker og statistikkprofessor Jo Røislien under frokostseminaret 5. april om fremtidens kompetansebehov. Seminaret fant sted på Rebel i Oslo, og ble arrangert av sponsorteamet bak Matte-OL.

For å lykkes med det grønne skiftet og elektrifiseringen av Norge må vi bygge mer nett og fornybar kraftproduksjon. Og skal vi få til dette, må flere av dagens unge velge realfag.

Den pågående energiomstillingen gjør at det i fremtiden vil være mange jobber i fornybarnæringen som krever realfagskompetanse.  
Næringen håper derfor at flere av dem som i dag går på videregående skole vil velge å fordype seg i realfag, sa Brynhild Totland på et frokostseminar om fremtidens kompetansebehov i Oslo 5. april. Totland er rådgiver innen kompetanse, forskning og utvikling ved Energi Norge.  

– Vi skal bygge mer nett, vannkraft, vindkraft og havvind, og nye, grønne industrier slik som batteri- og hydrogenfabrikker. Vi trenger folk som kan bygge disse tingene, og derfor trenger vi at flere av dagens unge tar realfag, sa Totland.  

Hun påpekte særlig viktigheten av at flere velger å fordype seg i matematikk, og sa hun håper at mange av dem som velger å ta fordypning i matte etterpå går videre til å studere teknologifag.  

Det må være moro å lære matte

En måte å få flere til å velge matte på, kan være å ha flere forsøk i skolen. Det vil gjøre at elevene får utforske og lære mer gjennom egne observasjoner, og dermed også se hvordan matematikk brukes for å løse utfordringer.  

– Det må være moro å lære matte. Det er en del elever som synes de får for få utfordringer, og det er et problem. Det kan få dem til å få lyst til å kaste matteboken i veggen til slutt, sa hun.

– Det hadde vært bedre om vi kunne ha sørget for at alle elever får brukt sitt potensial. Det er trist når det sitter en gjeng der som synes undervisningen er så kjedelig fordi de ikke får nok utfordringer. Her kan differensiert undervisning gi alle utfordringer som gjør at de blir mer engasjert, la Totland til.

Behov for en ny strategi for realfag

Det er også viktig at regjeringen gjør det den kan for å få flere til å velge realfag, sa Totland.

– Vi trenger en ny strategi for realfag for å få flere til å velge realfag og bli gode i det. Den forrige regjeringen hadde en strategi for realfag, men denne tok slutt i 2019, sa hun.

Som en del av en ny strategi for realfag, bør vi innføre et felles teknologifag allerede i barneskolen, som er praktisk og trigger barns interesse for teknologi.

– Jeg synes elevene bør få velge mye mer. En mulighet kan være å innføre ti timer valgbare fag i uken allerede fra første året på ungdomskolen, slik som programmering og teknologi, samt fordypning i matte, fysikk og kjemi, sa Totland.   

– Det bør være et mål å doble antallet som fordyper seg i matte på videregående fra 10 til 20 prosent. Næringslivet har et stort behov for denne kompetansen, la hun

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Brynhild Totland. Foto