Bare fire prosent har fastpris på strøm

Publisert

Ungt par gjør betaler regninger på en PC.

Norge og Europa opplever en ekstraordinær strømpriskrise. Regjeringen har kommet opp med en rekke kompenserende tiltak som vil hjelpe folk gjennom krisen. På litt sikt bør flere forbrukere vurdere fastpris på strøm, mener Energi Norge.

Våre nordiske naboer velger fastprisavtaler i mye større grad enn nordmenn. Over halvparten av kundene i Finland og Danmark velger lange eller korte fastprisavtaler. Det er et paradoks siden nordmenn bruker mest strøm i Norden, og dermed også er utsatt for høyest risiko og de høyeste strømregningene.   

Kun fire prosent har fastpris på strøm

Folk flest velger flytende rente på lånene sine og spotpris på strøm - kun 4 % av husholdningskundene har fastpris på strøm. Det er gode grunner til å velge markedspris på både renter og strøm, men da velger man også mer risiko og en mindre forutsigbar husholdningsøkonomi.  

– Strømkundene har blitt fortalt at spotpris med lavest mulig påslag er det eneste fornuftige valget, blant annet av Forbrukerrådet. Vi mener mange kunder bør gjøre det samme som mange bedrifter allerede gjør. De må vurdere hvor mye risiko de tåler, og hvor stor forutsigbarhet de ønsker ut fra sin økonomiske situasjon. Vi mener dermed at flere bør vurdere en fastprisavtale på strøm når prisene normaliserer seg, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.  

Figur 1: Oversikt over hvor mange husholdninger som har valgt fastprisavtaler og spotpris (inkl. andre variable avtaler) siden 2012. Kilde: SSB.

Markedet har tilbudt gode fastprisprodukter 

Det finnes alltid rom for forbedringer som myndighetene må vurdere når vinteren og markedets funksjon skal evalueres, men markedet har tilbudt gode fastprisavtaler i lang tid. SSB-tall viser at fastprisavtaler ikke har vært mye dyrere enn spotprisavtaler de ti siste årene. Markedet har tilbudt lange fastprisavtaler på strøm til 0,5 øre over spotprisavtaler de siste ti årene, men av flere årsaker så har kundene ikke etterspurt disse avtalene.  

– Bedre og enklere fastprisavtaler til alle som ønsker forutsigbarhet er løsningen fremover - ikke å snu opp ned på et marked som står overfor en midlertidig krise. Strømbransjen vil jobbe knallhardt for å kunne tilby enda mer transparente fastprisavtaler, slik at det blir tryggere og enklere å være strømkunde, fortsetter Kroepelien. 

Figur 2: Gjennomsnittlige nye fastprisavtaler (med varighet over ett år) og spotprisavtaler per kvartal fra 2012 til 3. kvartal 2021. Kilde: SSB - tabell 09364.

Tiltak for bedre prissikringsmuligheter 

Strømleverandører og større industriaktører deltar på strømbørsene og i det bilaterale markedet for prissikring. Prissikringsmulighetene for disse aktørene, sammen med strømprodusentene, har blitt svekket den siste tiden. I en rapport fra 2020 rapporterte 50 % av aktørene at prissikringsmulighetene ikke var tilstrekkelig.  

–  Gode fastprisavtaler for privatkundene og bedriftene, fordrer også at strømaktørenes muligheter for å gjøre prissikringer på Nasdaq og i det bilaterale markedet, blir forbedret. Myndighetene bør vurdere tiltak rundt beregning av grunnrenteskatt, attraktiviteten for å inngå bilaterale avtaler, men det kan også være en rekke tiltak rundt bedre sikringsmuligheter i områdepriser. Energi Norge går nå i gang med et konsulentoppdrag for å finne de beste tiltakene for å forbedre prissikringsmulighetene, sier Kroepelien. 

Markedet forventer normalisering

Markedsutsiktene viser at strømprisene vil holde seg høye i Sør-Norge gjennom vinteren, men utover våren venter markedet at prisene vil falle tilbake til mer normalt nivå.

– Regjeringen skal ha honnør for å ha fått på plass en kompensasjonsordning for husholdningene. Det har vært viktig og riktig å kompensere folk i en ekstraordinær situasjon, der store inntekter tilfaller det offentlige. Det er også viktig at ordningen ikke skiller mellom kunder som har fastpris eller spotpris på strøm. Aktive kunder som har valgt fastpris på strøm, bør også bli kompensert, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: