Fastprisavtaler vil ikke løse bedriftenes problemer på kort sikt

Publisert

Foto: Knut Kroepelien står foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen.

Knut Kroepelien, Administrerende direktør i Energi Norge. Foto: Caroline Roka / Energi Norge

Energi Norge advarer om at fastprisavtaler neppe vil gi bedrifter tilgang på rimelig strøm på kort sikt. Det kan derfor bli behov for å videreføre regjeringens støttetiltak også etter årsskiftet.

Regjeringen la i dag frem sin støttepakke for bedrifter, som er utarbeidet i tett samarbeid med LO, NHO og Virke. Energi Norge mener at ordningen balanserer det akutte behovet enkelte bedrifter står i med behovet for redusert statlig økonomisk aktivitet. Men regjeringen kan ikke ta for gitt at situasjonen er løst når de økonomiske støttetiltakene etter planen avvikles fra årsskiftet. 

– Det er bra at regjeringen kommer med støtte til særlig utsatte bedrifter, og at ordningen vil belønne enøk-tiltak og samtidig inkluderer en lånegarantiordning mot likviditetsproblemer. Men regjeringen bør ta høyde for at det kan bli behov for å videreføre støtten også neste år, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien. 

Regjeringen vil legge til rette for at kraftprodusentene kan tilby bedre fastprisavtaler til husholdninger og bedrifter, slik de i dag gjør til den kraftkrevende industrien. Men et svært ustabilt marked gjør det usikkert hva slags priser det vil være mulig å tilby fra 1. januar 2023. 

– Kraftprodusentene og strømleverandørene jobber på spreng for å få på plass bedre fastprisavtaler, men vi vil advare mot å tro at dette løser problemer for bedriftene på kort sikt. Det er stor usikkerhet i markedet nå og forventninger om høye priser gjennom 2023. Da blir det særlig viktig at regjeringen lytter til våre innspill om hva som skal til for å gjøre slike avtaler mulige, sier Kroepelien. 

Langsiktig løsning er mer kraft 

På lengre sikt er det kun tilgang på mer kraft som kan hjelpe oss ut av priskrisen. Flere kraftprodusenter planlegger utbygging av nye kraftverk, men det krever forutsigbare rammer. 

– Regjeringen nevner selv behovet for mer kraftutbygging for å løse den krisen vi står oppe i. Da blir det viktig med langsiktige og stabile rammebetingelser for fornybar energi, både økonomisk og gjennom raskere saksbehandling av nye konsesjonssøknader, påpeker Kroepelien. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Aslak Øverås