God ordning for å kompensere høye strømpriser

Publisert

Foto: Knut Kroepelien står foran et basseng med grønne trær i bakgrunnen

– Mange mennesker opplever de høye strømprisene som svært krevende. Kompensasjonsordningen er nødvendig både for at folk skal komme seg gjennom vinteren og for tilliten til hele kraftmarkedet, sier administrerende direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

Regjeringen foreslår at statens kompensasjon for høye strømpriser skal trekkes fra på nettleieregningen for desember til mars. Nettselskapene er positive og klare til å ta jobben.

– Vi har foreslått ulike ordninger for å kompensere for de ekstreme strømprisene i vinter. Det er bra at regjeringen nå har funnet en løsning. Nettselskapene er klare til å bistå med å få den økonomiske støtten ut til befolkningen, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Husholdningene vil få støtte til et strømforbruk opptil 5000 kilowattimer av sitt månedlige forbruk. Når markedsprisen på kraft i gjennomsnitt går over 70 øre per kilowattime for en måned, vil staten kompensere halvparten av prisen over dette nivået. Den delen staten betaler blir trukket fra på regningen fra nettselskapet eller strømleverandøren. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene.

– Vi mener løsningen vil gi en god hjelp til strømkundene i en akutt situasjon. Det er viktig at dette gjøres som et midlertidig tiltak i en midlertidig krise, slik at vi beholder det kraftmarkedet som over tid har gitt oss høy forsyningssikkerhet, mer fornybar energi og lave strømpriser. Ordningen må vedtas innen 1. januar for at nettselskapene skal klare å gjennomføre dette, sier Kroepelien.

Kompensasjonsordningen nødvendig for forbrukere og tilliten til kraftmarkedet

Rekordhøye strømpriser gjør at staten i år vil hente inn 11 milliarder kroner mer enn normalt på skatter, avgifter og utbytte fra kraftselskapene. Og hele 30 milliarder mer sammenliknet med fjoråret, da prisene var uvanlig lave. Kommuner med kraftinntekter kan regne med fire milliarder mer enn normalt, eller ni milliarder mer enn i 2020. Det viser beregninger fra Energi Norge.

– Mange mennesker opplever de høye strømprisene som svært krevende. Kompensasjonsordningen er nødvendig både for at folk skal komme seg gjennom vinteren og for tilliten til hele kraftmarkedet. I tillegg er det bra at regjeringen vil øke bostøtten og redusere elavgiften, sier Kroepelien.

En husholdning i Sør-Norge med et gjennomsnittlig forbruk på 16.000 kilowattimer årlig, vil betale rundt 12.000 kroner mer for strømmen i år sammenliknet med det rekordbillige fjoråret – og 6000 kroner mer enn i et normalår. I Midt- og Nord-Norge hvor prisene har vært vesentlig lavere, vil husholdningene betale rundt 7000 kroner mer enn i fjor, og 1000 kroner mer enn i et normalår.

Les mer om ordningen hos NVE

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: