Fersk rapport gir støtte til RMEs arbeid med ny nettleiemodell

Publisert

To energimontører klatrer i en strømmast og det er frost på bakken. Foto

ACER anbefaler en overgang til effekt-basert nettleie i det lokale distribusjonsnettet. Foto: Tor Vegard Andersen / Nordkraft.

En ny rapport synliggjør nettleien hos ulike europeiske nettselskaper. Noe av det viktigste budskapet er at det er viktig å gi riktige prissignaler til kundene. Dette understøtter også behovet for en ny modell for nettleie i distribusjonsnettet i Norge.

– Energi Norge synes rapporten er interessant. Den viser utviklingen for nettleie i Europa og er et godt innspill til den norske debatten, sier Kristin H. Lind, direktør nett og kraftsystem i Energi Norge.

Rapporten fra ACER skriver at å identifisere en riktig nettleiestruktur er vanskelig og vil fordre en avveiing mellom mange forhold. Nettleien skal gi kostnadsdekning og effektivitet, være kostnadsreflekterende, ikke-diskriminerende, transparent, enkel, stabil, forutsigbar og bærekraftig. For å lande en god nettleiestruktur, er det avgjørende å involvere interessenter i en tidlig fase, på en transparent og effektiv måte, fremkommer det i rapporten.

Anbefalingen er en overgang til mer kapasitetsbasert nettleie i det lokale distribusjonsnettet. Effektbasert, eller en energibasert nettleie, med et «time-of-use-element» med nok differensiering over tid kan også bidra til å sende gode prissignaler.

Redusere maksforbruket

Blant landene med nettleie basert på effekt, er det eksempler i rapporten der nettleien er basert på:

  • Kundens maksforbruk
  • Abonnert effekt
  • Forbruk i systemets topplasttime (kan være flere timer eller lengre tidsperiode)
  • Sikringsbasert
  • Blanding av disse

Rapporten peker på at det er viktig å studere nettleien sammen med andre prissignaler, slik som blant annet kraftpris og avgifter. Med mer distribuert kraftproduksjon, økende behov for elektrisk oppvarming og mer aktive sluttkunder, blir ToU-nettleie viktigere nå enn tidligere. En kostnadsreflekterende nettleie bør dermed tidsdifferensieres. Dette vil være et nyttig verktøy for å redusere topplasten i nettet.

Du kan lese "ACER - Report on Distribution Tariff Methodologies in Europe" her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Kristin H. Lind.
Profilbilde Trond Svartsund. Foto