Tariffavtaler som er mest vanlige i fornybarnæringen

En tariffavtale er en kollektiv regulering av lønns- og arbeidsvilkår. Tariffavtaler inngås mellom en fagforening og en arbeidsgiver eller arbeidsgiverforening, og er bindende for avtalens parter og deres medlemmer. I tillegg til lønn og arbeidstid, regulerer tariffavtalene blant annet bestemmelser om ulike sosiale rettigheter og pensjon for de som har dette avtalefestet. Hva som inngår, varierer mellom de ulike tariffavtalene

Fornybar Norges sentrale avtaleverk legger opp til at lønns- og arbeidsvilkår i utgangspunktet skal fastsettes på den enkelte bedrift ut fra bedriftens økonomi, konkurranseevne, produktivitet og framtidsutsikter. Fastsettelsen foregår mellom partene lokalt under fredsplikt.

De vanligste tariffavtalene i Fornybar Norges medlemsbedrifter
Hovedavtaler:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde av Nina Rivelsrød Aalborg
Portrettbilde av Trine Lise Elmholt Berget med lys bakgrunn.