Tariffavtaler som er mest vanlige i fornybarnæringen

Tariffavtaler er avtaler inngått mellom arbeidsgiver og en fagforening om lønns- og arbeidsvilkår. Fornybar Norge oppretter avtalene på vegne av medlemmene i forståelse med bedriftene.

Fornybar Norges sentrale avtaleverk legger opp til at lønns- og arbeidsvilkår i utgangspunktet skal fastsettes på den enkelte bedrift ut fra bedriftens økonomi, konkurranseevne, produktivitet og framtidsutsikter. Fastsettelsen foregår mellom partene lokalt under fredsplikt.

De vanligste tariffavtalene i Fornybar Norges medlemsbedrifter

Tariffavtaleweb

Her finner du tariffavtaler som NHO er part i.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

 

Profilbilde av Nina Rivelsrød Aalborg