Publisert

Veileder til læreplanen for Energioperatør (Vg3)

Energi Norge har i samarbeid med sine medlemsbedrifter og EL & IT Forbundet utarbeidet en veileder til læreplanene for energioperatør.

Veilederene kan brukes som grunnlag for å utarbeide lokale opplæringsplaner.

Veilederen er lagt opp slik at den definerer spesifikke læringsmål for opplæring på henholdsvis vind- og vannkraftverk. Energi Norge og EL & IT Forbundet håper med dette å bidra til å dekke et økende kompetansebehov innenfor produksjon av elenergi fra flere energiformer, at bedriftenes arbeid innenfor fagopplæringen blir enklere og at opplæringen av morgendagens energioperatører holder høy kvalitet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: