Publisert

Veileder: Prosjekt til fordypning i energibransjen

Skolefaget «Prosjekt til fordypning» har endret navn til yrkesfaglig fordypning. Forskriften gjelder fra 1.august 2016.

Formålet med yrkesfaglig fordypning er å gi elevene mulighet til å prøve ut ett eller flere aktuelle lærefag slik at de kan få et godt grunnlag for å velge lærefag. De skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer yrkene utdanningsprogrammet kvalifiserer dem for, og få mulighet til å fordype seg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå. Elevene skal få mulighet til å oppleve realistiske arbeidssituasjoner gjennom bruk av ulike læringsarenaer

Det er mye fokus på økt kvalitet i norsk skole, og et mål at flere skal gjennomføre videregående skole, samtidig som opplæringen de får skal være relevant for det arbeidslivet de skal ut i. For å nå disse målsettingene, må næringslivet bidra med sin kompetanse og være en tilgjengelig læringsarena for elevene. Når bedriftene engasjerer seg aktivt i opplæringen, står elevene bedre rustet til å gå ut i arbeidslivet etter endt skolegang.

Energi Norge har laget en veileder til "Prosjekt til fordypning", selv om faget nå har skiftet navn til yrkesfaglig fordypning, er veilederen relevant.  Den inneholder konkrete forslag til organisering og gjennomføring av «Prosjekt til fordypning» (yrkesfaglig fordypning) i bedriftene. For å få til et vellykket samarbeid som begeistrer både elever, lærere og bedriften, må man legge ned litt ressurser i arbeidet. Erfaringsmessig synes det imidlertid å være en investering vel verdt.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: