Publisert

Opplærings- og dokumentasjonsplan for Energimontørfaget

Energi Norges fagforum for opplæring har utarbeidet et utkast for opplærings- og dokumentasjonsplan for energimontørfaget som kan lastes ned gratis.

Flere av våre medlemsbedrifter har etterspurt et forslag til hvordan man kan utarbeide en lokal opplæringsplan med basis i veilederen til energimontørfaget som vi har utarbeidet sammen med EL & IT Forbundet. Energi Norge har derfor gjennom Forum for fagopplæring laget et utkast som kan brukes av bedriftene. Den er i word-format og kan endres og tilpasses bedriftenes virksomhet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: