Publisert

Opplærings- og dokumentasjonsplan for lærlinger i  Energioperatørfaget

Energi Norges fagforum for opplæring har utarbeidet et forslag til opplærings- og dokumentasjonsplan for energioperatørfaget som kan lastes ned gratis.

Flere av våre medlemsbedrifter har etterspurt et forslag til hvordan en kan utarbeide en lokal opplæringsplan med basis i veilederen til energioperatørfaget som vi har utarbeidet sammen med EL & IT Forbunder. Energi Norge har derfor gjennom forum for fagopplæring laget et utkast som kan brukes av bedriftene. Den er i Word-format og kan endres og tilpasses bedriftenes virksomhet.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: