Kompetansekartlegging av fagarbeidere

Energi Norge tilbyr en enkel kartleggingsundersøkelse til virksomheter som vil kartlegge kompetansen til sine ansatte.

Bedriften får oppsummering på virksomhetsnivå på hvordan kompetanse til fagarbeiderne er, ut fra selvrapportering fra de ansatte. For at Energi Norge skal utføre undersøkelsen må vi få liste med mailadresser til de som skal delta.

– Det er helt avgjørende at instruktørene vet hva som læres bort. Derfor er det viktig at disse, som i stor grad fungerer som instruktører for lærlinger, oppdaterer seg på de aktuelle fagplanene
Virksomhetene kan selv vurdere om noe av undervisningen lærlingene får i læretiden gjennom VG3-undervisningen også skal holdes for instruktørene, sier Totland.

Kartleggingsundersøkelsen er et medlemstilbud til en kostpris på kun 2500kr per bedrift.

Last ned presentasjonen

Ønsker du en kartlegging? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde Brynhild Totland. Foto