Veileder for granskning av HMS-hendelser

Skilt som viser en person som sklir og faller. Foto

I Fornybar Norges strategidokument for HMS er det satt ambisiøse mål for reduksjon av arbeidsrelaterte skader i fornybarnæringen. For å oppnå dette trengs gode verktøy med blant annet velutviklede metoder for granskning av ulykker.

Fornybar Norge har derfor i samarbeid med våre medlemsbedrifter utarbeidet en granskningsveileder for å hjelpe næringen.

Strategidokumentet beskriver en nullvisjon når det gjelder skader i fornybarnæringen. For å nå dette målet er det satt realistiske årlige bransjemål, ved at arbeidsskader og fraværsskader skal reduseres med 15 prosent årlig fram mot 2020.

Når det skjer en skade er det viktig å gripe fatt i hendelsen på et så tidlig tidspunkt som mulig for å finne årsaken. Politiet gransker kanskje hendelsen ved å avdekke eventuelle straffbare forhold, men i tillegg bør hendelsen granskes av en egen granskningsgruppe med henblikk på å finne årsaker og foreslå eventuelle tiltak for å hindre gjentakelse.

Den nye veilederen til Fornybar Norge tar sikte på å legge felles grunnleggende føringer for fornybarnæringen når det gjelder metode for granskning, samt skolering av granskningsledere og personer i granskningsteam. Målsettingen er å skape en felles minstestandard for granskninger som metode og gi økt kompetanse for granskningsledere.

Du kan laste ned veilederen her: 

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss?

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt