Stortinget må koble vindkraftmeldingen med lokal kompensasjon

Nyhet, Fornybar produksjon

Publisert

Bilde av to menn med hjelm og vernetøy som snakker sammen over et kart foran vindmøller.

Foto: TrønderEnergi.

Energi Norge og Norwea mener Stortinget må ta til orde for naturressursskatt og kompensasjonsordning nedfelt i konsesjonsvilkårene i forbindelse med behandlingen av vindkraftmeldingen.

Stortinget skal denne høsten få på plass nye kjøreregler for vindkraft gjennom behandlingen av vindkraftmeldingen. På høringen i energi- og miljøkomiteen nylig fikk tiltakene i meldingen bred støtte, men svært mange etterlyste ordninger for å kompensere vertskommuner med vindkraft.

I en felles posisjon tar Norwea og Energi Norge til orde for at det innføres en naturressursskatt som omfordeler inntekter fra statlig til kommunalt og fylkeskommunalt nivå, i tillegg til at man begynner arbeidet med å få på plass en ordning der en avgift eller lignende nedfelles i konsesjonsvilkårene for målrettet å kompensere lokalsamfunn for ulemper og bruk av naturressursen.

– Den lokale forankringen må bli bedre, og konsesjonsreformene som er foreslått vil bidra til dette. Hvis vi i tillegg lykkes med å styrke forståelsen av at landvind er en viktig teknologi for å møte voksende kraftbehov er vi kommet langt. Likevel kommer vi ikke utenom at det er både rett og rimelig med ordninger som økonomisk tilgodeser kommuner som stiller sitt areal til disposisjon, sier Øyvind Isachsen, administrerende direktør i Norwea.

Vannkraft er allerede underlagt flere ordninger som naturressursskatt som sikrer at en del av det som ellers ville tilfalt staten, tilfaller kommunene.

– Vi ser ingen prinsipielle forskjeller mellom vind og vann på dette punktet, sier Isachsen. Derfor bør en naturressursskatt også innføres for vindkraft, med de nødvendige forbedringer for å sikre at inntektene tilfaller regionen som faktisk berøres. Kommunesektoren er veldig tydelig på at naturressursskatt må gå utenom inntektsutjevningen for kommuner for å være målrettet, fortsetter Isachsen.

Imidlertid er fornybarnæringen også innstilt på å selv bidra til verdideling med vertskommuner. Basert på en rapport fra KPMG har Norwea og Energi Norge derfor lenge tatt til orde for en kompensasjonsordning der en avgift eller lignende legges til konsesjonsvilkårene og hjemles i energilovgivningen.

–  En slik ordning må være enkel, gi forutsigbarhet til begge parter og ha lavt potensial for tvister. Kompensasjonen bør inngå i konsesjonsvilkårene for nye parker, og rulleres inn i vilkårene for eksisterende parker dersom disse re-etableres. Detaljer og utforming må avklares i samråd med kraftbransjen og kommunesektoren, men vi har stor tro på grepet med å legge ordningen til konsesjonsvilkårene, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge.

Stortinget har denne høsten et mulighetsvindu for å sette i gang reformer det er bred enighet om må på plass.

–  Vi mener Stortinget bør bruke behandlingen av vindkraftmeldingen til å be regjeringen få på plass en naturressursskatt for vind og sette i gang arbeidet med å hjemle en kompensasjonsordning i energiloven. Vi bidrar gjerne med avklaringer og innspill til detaljutforming i oppfølgingen, avslutter Kroepelien.

Posisjonspapiret kan du lese i sin helhet her og laste ned som en pdf.fil.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: 

Profilbilde Solgun Furnes. Foto