Kan bli aktuelt å redusere virksomhet

Sønstevatndammen

I en NHO-undersøkelse fra forrige uke har 99 av Energi Norges medlemmer svar på hvordan deres bedrift påvirkes av koronaviruset. Foto: Pixabay.

Nærmere halvparten av Energi Norges medlemmer mener det vil bli aktuelt å redusere virksomheten og 30 prosent tror de må permittere ansatte som følge av koronaviruset.

Det viser en NHO-undersøkelse fra forrige fredag. Undersøkelsen ble besvart av 99 av Energi Norges medlemsbedrifter. 48 prosent av bedriftene mener det vil bli aktuelt å redusere produksjonen eller virksomheten om kort tid og 26 prosent sier at de opplever lavere etterspørsel.

– Det skyldes nok særlig redusert bygge- og installasjonsvirksomhet og mindre aktivt strømsalg. Strømforbruket ser imidlertid ut til å holde seg nokså stabilt, til tross for lavere aktivitet i næringslivet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Prosjekter blir forsinket

Flere selskaper venter forsinkelser i utbyggingsprosjekter, grunnet strenge krav til smittevern og reiserestriksjoner, samt svikt i leveranser av materiell. I tillegg vil selskapene prøve å begrense arbeid som krever utkobling av strøm for kundene. Det kan også bli nødvendig å omdisponere personell.

Mange næringer opplever nå en situasjon med kollaps i etterspørselen, slik at ansatte må permitteres. I NHO-undersøkelsen svarer kun fire prosent av Energi Norges medlemmer at de har gjennomført permittering, mens 30 prosent sier at det kan bli aktuelt.

Skjermer viktig personell

Samfunnet er mer enn vanlig avhengig av trygg strømforsyning i dagens situasjon. Mer enn 80 prosent av kraftselskapene har gjennomført ekstra tiltak for å sikre høy beredskap.

– Bransjen er godt rustet for å håndtere situasjonen og levere trygg strømforsyning selv om ansatte skulle bli syke. Selskapene har innført en rekke tiltak for hindre spredning av smitte. Personell som kreves til drift og feilretting, holdes adskilt i mindre enheter med ulike oppmøtesteder. Tilsyn i privatboliger er innstilt og kundemottak stengt for besøk, forklarer Kroepelien.

Temaside: Koronaviruset

Her finner du relevant informasjon, råd til arbeidsgivere og nyheter knyttet til koronaviruset.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: