Felles krav fra industrien

Allianse. Industriorganisasjoner

Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT Forbundet, Norsk Industri og Energi Norge stiller klare krav til næringsminister Iselin Nybø og olje- og energiminister Tina Bru.

– Staten må bruke verktøykassa, krever fem industriledere overfor næringsminister Iselin Nybø og olje- og energiminister Tina Bru.

Fellesforbundet, Industri Energi, EL og IT Forbundet, Norsk Industri og Energi Norge har etablert en arbeidsgruppe for den kraftintensive industrien og fornybarproduksjonen. Torsdag gikk lederne for de fem organisasjonene sammen om et felles krav til næringsminister Iselin Nybø (V) og olje- og energiminister Tina Bru (H). 

Frode Alfheim (Industri Energi), Jørn Eggum (Fellesforbundet), Jan Olav Andersen (EL og IT forbundet), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og Knut Kroepelien (Energi Norge) var tydelige på at regjeringen må ta større grep for næringsutvikling og industri i kjølvannet av koronapandemien. De fem industrilederne har utarbeidet en felles plattform som ble overlevert de to statsrådene. 

For viktige hjørnestensbedrifter over hele landet kan ettervirkningene av pandemien koste dyrt i årene som kommer. En midlertidig svikt i etterspørselen på verdensmarkedet etter korona, kan bli kostbar på sikt for norske bedrifter, ansatte og lokalsamfunn over hele landet.  

Bransjeorganisasjonene Norsk Industri og Energi Norge sammen med fagforeningene Fellesforbundet, EL og IT forbundet og Industri Energi, står for bredden i norsk landindustri. Med nesten 3000 bedrifter og 250 000 fagorganiserte i ryggen, var det styrken i norsk industri som møtte Bru og Nybø på torsdag.

Skjermdump av digitalt møte mellom Tina Bru og industriledere.

Forberedt på etterspørselskrise 

Budskapet er klart fra organisasjonenes ledere. 

– Staten må bruke verktøykassa si og komme opp med både hjelp og beredskap som sørger for at folk er i jobb og at produksjonen holdes oppe. Dette er et arbeid som partene i industrien kan gjøre sammen med myndighetene og virkemiddelapparatet, slo lederne fast i møtet med Bru og Nybø. 

De fem industrilederne viser til at det finnes prosjekter som kan holde oppe aktiviteten som både kan gjøre Norge grønnere og smartere. 

– Både innenfor grønn omstilling og oppgradering av dagens kraftproduksjon vil det kunne skapes økt lønnsomhet og styrke industrien på sikt. Selve nedstengingen av Norge under korona har til nå ikke rammet den kraftintensive industrien hardere enn mange andre næringer. 

Lederne viser til at utfordringene ligger foran industrien i et marked som er klart svekket i tiden som kommer. 

– Dette er i ferd med å føre til en etterspørselskrise som kan ramme flere norske industribedrifter hardt hvis man ikke fra samfunnets side er forberedt på det som kan komme. Lavere etterspørsel vil da i neste omgang ramme fornybarnæringen, skriver lederne. 

Blodig alvor for industrien 

Toppsjefene i de tre LO-forbundene og de to NHO-foreningene er tydelige på at det må gjøres en jobb både ute og hjemme. De ber innstendig regjeringen om å ikke miste av syne hva som kan komme i månedene fremover. 

– Regjeringen må sørge for at forholdene legges til rette hjemme for å opprettholde aktiviteten. I tillegg må de sørge for at Norge ikke blir pålagt rammebetingelser i EU som gjør det umulig for industrien fremover å skape lønnsomhet. Dette er blodig alvor for bedriftene, de ansatte og lokalsamfunnene over hele landet, sier lederne.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: