Norges klimaavtale med EU er på plass

Publisert

Grønt gress og noen trær. Foto

Forrige uke ble Norge og Islands klimaavtale med EU vedtatt i Brussel. Det betyr enda sterkere forpliktelser for norsk klimapolitikk.

Endelig er Norges klimaavtale med EU vedtatt. Samtidig ber Norge om at målet om minst 40 prosent utslippsreduksjon skjerpes til 55 prosent.

– Vi har jobbet lenge for at Norges klimamål skal bindes til EUs klimamål og at de skal bli en del av EØS-avtalen. Avtalen er grunnleggende for å skape forutsigbarhet for fornybarnæringen, så dette er et viktig gjennomslag for oss, sier Eivind Hodne Steen, som leder Energi Norges Brussel-kontor. 

EUs klimaregelverk består av tre pilarer

  • Kvotesystemet som dekker utslipp fra industri og petroleum er vi allerede en del av. Dette samarbeidet videreføres.
  • Forordningen om innsatsfordelingen dekker utslipp fra transport, oppvarming av bygg, jordbruk og avfall. Regelverket fordeler innsatsen i å kutte klimagassutslipp mellom landene. Alle får et bindende utslippsmål. Norge vil få et utslippsmål om å kutte utslippene med 40 prosent i denne sektoren.
  • Regelverket for bokføring av skog- og arealbruk gir regler for hvordan opptak og utslipp skal beregnes. De samlede utslippene av klimagasser fra skog- og arealbruk skal ikke overstige opptaket av klimagasser.

Kilde: Klima- og miljødepartementet

Prinsippene i klimaavtalen, som ble implementert i EØS-avtalen forrige uke, ble fremforhandlet av EU, Norge og Island tidligere i år. Avtalen binder Norge til 40 prosent kutt i utslipp fra transport, bygg, avfall og jordbruk innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Reduksjonen i utslipp må skje enten gjennom:

  • Reduksjoner i nasjonale utslipp
  • Ved å bidra til kutt i andre europeiske land
  • Begrenset bruk av kvoter fra kvotesystemet
  • Samarbeid om utslippsreduksjoner med andre EU-land

Norge kommer til å få et utslippsbudsjett for hvert år og må rapportere om hvordan vi skal innfri våre forpliktelser.

Ber om skjerpet mål

Statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen har begge vært tydelige på at EU bør skjerpe målet om 40 prosent utslippskutt til 55 prosent. Dette innebærer at Norge også skal skjerpe sine egne klimamål.

– Vi støtter regjeringens ønske om at det europeiske klimamålet økes fra 40 prosent til 55 prosent. Samtidig er vi opptatt av at regjeringen raskt får på plass en plan for hvordan vi skal nå målene, slik avtalen krever. Det er nødvendig å skape forutsigbarhet for sentrale aktører som må involveres i prosessen, avslutter Hodne Steen.

Klimaavtalen vil tre i kraft når Alltinget på Island har godkjent den.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: