– Alle partiene sier ja, men ingen gjør noe

Mann bak talerstol. foto

Næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge snakket om rammebetingelser for eksisterende vannkraft på ZERO sitt frokostmøte denne uken. Foto: Petra Gjemmestad.

Potensialet for eksisterende norsk vannkraft er stort og alle de politiske partiene er enig om at opprustning er viktig. Problemet er bare at de ikke legger til rette for det.

Denne uken arrangerte Miljøstiftelsen ZERO frokostmøte om potensialet for å ruste opp eksisterende vannkraftverk i Norge.

Møtet ble innledet av Einar Wilhelmsen som er fagansvarlig for energisystemer i ZERO. Han utfordret innlederne og politikerne til å komme med konkrete tall (TWh) for potensialet i eksisterende vannkraftverk og hvilke virkemidler som kan utløse dette.

Usikker investering

Blant innlederne var næringspolitisk rådgiver Magne Fauli i Energi Norge. Han påpekte hvilket paradoks det er å jobbe med opprustning av vannkraftverk.

Alle partiene er positive til økt produksjon gjennom opprustning av eksisterende vannkraft. Utdragene har Energi Norge hentet fra partienes partiprogrammer for inneværende stortingsperiode.

– Alle de politiske partiene er positive til opprustning, det står til og med i partiprogrammene deres. Men ingen gjør noe – de gjør det heller stadig vanskeligere, sa Fauli.

Her siktet han spesielt til grunnrenteskatten som per dags dato gjør det lite lønnsomt å investere i slike prosjekter. Fauli skisserte et eksempel basert på at det i et marginalt prosjekt kan ta 50 år fra pengene er investert til de blir tilbakebetalt med avkastning.

– Investoren må vente hele levetiden til vannkraftverket før investeringen er betalt tilbake med avkastning. For å sette dette i et risiko-perspektiv skal man gjennom 50 statsbudsjett, 12 stortingsvalg, 8 vannforvaltningsplaner og 1-2 revisjoner av konsesjonsbetingelser, sa Fauli. 

Bred enighet

Regjeringens ekspertutvalg vannkraftskatt

  • I juni 2018 utnevnte regjeringen et eget ekspertutvalg som skal gjennomgå beskatningen av norsk vannkraftproduksjon. 
  • Hovedoppgaven blir ifølge Finansdepartementet å vurdere om dagens beskatning hindrer samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak i vannkraftsektoren.
  • Utvalget ledes av Per Sanderud, og skal levere sin innstilling innen 1. oktober 2019.
  • Energi Norge ga i november 2018 innspill til utvalgets videre arbeid.

Statssekretær Toril Charlotte Ulleberg Reynolds (FrP) i Olje- og energidepartementet kunne fortelle at vannkraften også er et hett tema i departementet, i påvente av at resultatene fra arbeidet til regjeringens skatteutvalg skal bli klart. 

– Det er utfordrende for kraftprodusentene å forutse hva slags kraftmarked og kraftpriser de skal forholde seg til i fremtiden, men en ting er sikkert, og det er at det skal skje noe når denne rapporten er klar, sa Ulleberg Reynolds.

Flere av politikerne som deltok på frokostmøtet bekreftet også Faulis observasjon om at de sier ja til opprustning. Her refererte flere til at de ser frem til resultatene fra skatteutvalgets arbeid, som forhåpentligvis vil bidra til endringer.

– Selv om vi venter på rapporten fra skatteutvalget kan vi allerede nå konkludere med at grunnrenteskatten må ned for å få til mer opprustning og utvidelse av eksisterende vannkraft, sa Ole André Myhrvold i Senterpartiet.

Også flomdemping, klimaendringer og rammebetingelser for vindkraft ble løftet frem som viktige faktorer for opprusting av eksisterende vannkraftverk.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: