VTF referat 2020

Her finner du referatene fra Vassdragsteknisk forum (VTF) i 2020.