Hva kan fornybarnæringen lære av arbeidsmetodikken til IT-selskaper og oppstartsbedrifter?

I klassisk prosjektledelse er det vanlig å fryse scope, kvalitet, tid og kostnad ved oppstart. Innovasjon kjennetegnes av høy grad av usikkerhet og en rekke ukjente faktorer. Slike prosjekter løses best gjennom et smidig prosjektdesign som legger til rette for at scope og kvalitet kan besluttes fortløpende og hvor bare tid og kostnad fryses ved oppstart. 

I denne grunnmodulen i smidig metodikk vil du lære om de grunnleggende forskjellene mellom smidig og klassisk prosjektdesign, samt noen enkle verktøy for hvordan du kan vurdere hvilket prosjektdesign som er best egnet til det prosjektet du står overfor.

Delta vil blant annet få kunnskap om: 

  • Hvilke prosjekter som passer til smidig metodikk og klassisk prosjektledelse. 
  • Forståelse for forskjellen mellom å utnytte eksisterende forretningsmodell versus å utvikle nye forretningsmodeller
  • Kjennskap til smidige prinsipper
  • Grunnleggende prosessforståelse - fra idé til minimumsprodukt 
  • Hvordan sikre struktur og kontroll med smidig metodikk
  • Prosessen fra A til Å: Fra å forstå kunden (empatisere), utarbeide verdiforslag (løsninger) og testing (eksperimenter). 

Kurset er oppdelt i egen forberedelse og aktiv workshop.

Målgruppe: Alle som jobber med, eller som ønsker å jobbe med større endringer eller utvikling av eksisterende virksomhet.

Code 11 avholder dette kurset i samarbeid med Energi Norge
Code11 jobber med både oppstartsbedrifter og etablerte selskaper og er spesialister på forretningsutvikling i begge segmenter. Deres rammeverk Agile Business Exploration brukes i dag av over 60 smidige team i selskaper som Elvia, Fortum, Statkraft, OBOS og Equinor. 

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: