Nina von Hirsch

Næringspolitisk rådgiver

Produksjon og marked

Nina jobber med norsk klimapolitikk og klimapolitiske virkemidler. Juridisk koordinator for rammeavtalen med advokatfirmaene Haavind og Wikborg Rein. Administrerer Jussforum.

Jobbet 10 år i Olje- og energidepartementet med konsesjonsbehandling av vannkraftverk, vindkraftverk, kraftledninger og andre energianlegg, samt oppfølging og revisjon av gitte tillatelser. Rett fra studiene har hun 1 års erfaring som advokatfullmektig.