Profibilde Knut Kroepelien

Knut Kroepelien

Internasjonal direktør

Internasjonal

Leder av den internasjonale virksomheten til Fornybar Norge.

Knut Kroepelien (1970) har vært ansatt i Fornybar Norge siden 2013 og ledet næringspolitisk avdeling for marked og kunder i perioden 1.1.2018 - 31.12.2018. Fra 1.1.2019 till 31.12.2022 ledet han Energi Norge. Nå er han leder for Fornybar Norge sitt interasjonale arbeid.

Kroepelien har tidligere vært avdelingsdirektør i Klima- og miljødepartementet og ambassaderåd ved den norske EU-delegasjonen i Brussel. Han har også jobbet som nasjonal ekspert i EU-kommisjonen og som advokatfullmektig. Kroepelien er cand. jur. fra Universitetet i Bergen og har en mastergrad i EU-rett fra London School of Economics (LSE).