Vi er her for deg:

Ansatte
57 ansatte funnet med valgt filtrering.
Profilbilde Christina Søgård.

Christina Søgård

Kommunikasjonsdirektør

Jobber med: Strategisk arbeid med fornybarnæringen.

Les mer

Profilbilde Niklas Kalvø Tessem.

Niklas Kalvø Tessem

Leder Fornybar Norges Brusselkontor

Jobber med: Drifter Brusselkontoret. Følger den politiske utviklingen i EU-systemet tett og koordinerer Fornybar Norges posisjoner opp mot europeiske beslutningstakere, Eurelectric og Nordenergi.

Les mer

Profilbilde Robert Kippe

Robert Kippe

Spesialrådgiver

Jobber med: Lager den ukentlige podkasten Fornybaren sammen med Aslak Øverås.

Les mer

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Trond Svartsund

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Næringspolitiske saker innen fagfeltet strømnett som nettregulering, økonomisk regulering av nettselskapene, inntektsrammer, tariffering, tariffutjevning, anleggsbidrag og selskapsmessig og funksjonelt skille.

Les mer

Profilbilde Sezer Subasi. Foto

Jobber med: Utvikling av fakta og analyse, og bidrar i myndighetskontaktarbeid. Prosjektleder for Fornybarprisen.

Les mer

Profilbilde Solgun Furnes. Foto

Solgun Furnes

Rådgiver

Jobber med: Solgun jobber med næringspolitiske saker innen vindkraft til lands og til havs og koordinerer

Les mer

Lars Bjørdal. Foto

Lars Bjørdal

Arrangementsansvarlig

Jobber med: Ansvarlig for praktiske detaljer for kurs og konferanser og systemansvar. Prosjektleder for Vinterkonferansen.

Les mer

Anne Marit Håstein Ruud. Foto

Anne Marit Håstein Ruud

Rådgiver

Jobber med: Anne Marit er ansvarlig for en portefølje av kurs og temadager innen hydrologi, vassdragsteknikk og damsikkerhet. Kursene damsikkerhet I og III er en del av hennes portefølje.

Les mer

August Jambak

Praktikant

Profilbilde Vegard Pettersen

Vegard Pettersen

Næringspolitisk rådgiver

Jobber med: Vegard jobber med næringspolitiske saker innen områdene bærekraft, miljø og konsesjoner.

Les mer