Hvordan kan vi forberede oss på å rapportere på biologisk mangfold og økosystemer?

Publisert

Mandag 20 november inviterte Akershus Energi til workshop om ESRS E4 (Biologisk mangfold og økosystemer). Helene Moen kunne ønske ni store kraftselskap og Miljødirektoratet velkommen til fire timer med deling og diskusjon.

Kravene til bærekraftsrapportering i samsvar med CSRD (EUs bærekraftsdirektiv, som tas inn i norsk lov) er omfattende og det er ikke opplagt hvordan kravene skal møtes (se her for mer informasjon). For temaet Biologisk mangfold og økosystemer er det ESRS E4 (European Sustainability Reporting Standards) som definerer kravene, men hvordan skal dette gjøres i praksis?

Her kan du lese mer om hvordan noen kraftselskap jobber med ESRS E4

Guro Hagen Kristiansen fra Statkraft innledet om hvordan de utfra vesentlighetsbetraktninger identifiserer viktige temaer å rapportere på, mens identifisering av indikatorer og måltall er neste steg. Ingrid Saunes fra Hydro Energi presenterte hvilke indikatorer/ måltall de har jobbet fram, basert på vesentlighet for norsk kraftproduksjon. For de store konsernene, som skal rapportere første gang i 2024, er dette viktige å avklare nå, slik at underlag og tall blir samlet inn gjennom året. Her ble det gode diskusjoner både om avgrensning av "påvirket område", avbøtende tiltak og restaurering, standarder og rammeverk som GRI og TNFD, databaser for underlag og intern organisering: - Jeg opplever det som utrolig verdifullt at selskapene kan dele utfordringer og løsningsforslag på denne måten, sier Vegard Pettersen, bærekraftsansvarlig i Fornybar Norge.

 

Siv Sannem Inderberg orienterte kort om Miljødirektoratets arbeid med Nasjonalt naturregnskap, naturkartlegging og direktoratets databaser. For kraftselskapene er det viktig at myndighetenes databaser og systemer kan støtte opp under kraftselskapenes rapportering og Helene Moen understreket fornybarnæringens ønske om godt samarbeid med miljøforvaltningen: - De grunnlagene vi bruker for rapportering er utslagsgivende for hvor god rapporteringen blir. Her er samarbeid med de myndighetene som setter føringer for hvilken metodikk og hvilke datasett vi skal bruke, helt essensielt.

Følgende selskaper var til stede:

 • Akershus Energi
 • Hydro Energi
 • Statkraft
 • Å Energi
 • Hafslund Energi
 • Eviny
 • Lyse Energi

Eksempler på indikatorer

 • Bruk av terrestriske økosystemer
 • Bruk av ferskvannsøkosystemer
 • Vannbruk
 • Antall påvirkede truede arter
 • Arealforbruk
 • Endring av areal
 • Vesentlige eiendeler
 • Antall nye vannkraftverk med magasin under utvikling
 • Antall eiendeler/anlegg hvor naturmangfold blir overvåket
 • Antall eiendeler/anlegg hvor tiltak for naturmangfold er på plass
 • Erstatning/kompensasjon av naturmangfold
 • Utsetting av fisk
 • Anadrome og katadrome elver
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Vegard Pettersen
 • Vegard Pettersen
 • Bransjedirektør bærekraft