Kraftverk går i minus, betaler millioner i skatt

Publisert

Jøssang kraftstasjon inne i hallenLyse er største eier i Jørpeland Kraft som eier Jøssang kraftstasjon

Jøssang kraftverk gikk i 2018 med 8,8 millioner i underskudd, men måtte likevel betale 8 millioner i skatter og avgifter. Foto: Emilie Ashley.

Jøssang kraftverk på Jørpeland i Rogaland har gått med underskudd i flere år. Likevel må kraftverket betale millioner i skatt. Flere stortingspolitikere tar nå til orde for endringer i skatteregimet som gjør det lønnsomt å oppgradere vannkraftverk.

Jøssang kraftverk ble oppgradert og satt i produksjon av Lyse i 2010. Det mellomstore kraftverket forsyner om lag 5000 husstander med strøm. 

Etter oppgraderingen har fallende strømpriser ført til at kraftverket har gått med underskudd i flere år. I 2018 gikk Jøssang kraftverk med 8,8 millioner i underskudd. Likevel måtte kraftverket betale 8 millioner i skatter og avgifter det samme året, hvorav 2,5 millioner var grunnrenteskatt. 

Gamle kraftverk må fornyes 

– Skattesystemet i dag legger ikke til rette for at vi skal oppgradere vannkraften i Norge. Mange kraftverk er nå 50 år gamle og må fornyes. Det er ikke mulig med dagens skattesystem, sier administrerende direktør Bjørn Honningsvåg i Lyse produksjon til NRK Rogaland. 

Vannkraftprodusenter betaler i dag selskapsskatt, eiendomsskatt, naturressursskatt, konsesjonsavgift og grunnrenteskatt. Energi Norge er ikke uenig i at det skal være en egen særskatt for vannkraft, men ønsker en justering av grunnrenteskatten. 

– I Norge i dag straffevi den grønneste energien vi har. Derfor må skattereglene endres slik at vi kan pusse opp vasskraftverk som på Jørpeland, sier regiondirektør Tone Grindland i NHO Rogaland. 

Politisk flertall for å endre skatteregimet 

Et bredt flertall av partiene på Stortinget har vedtatt i sine partiprogrammer at de vil satse på vannkraften.  

I sine merknader til revidert nasjonalbudsjett (RNB) i juni fremmet Arbeiderpartiet forslag om å endre grunnrenteskatten for vannkraftproduksjon. Forslaget fikk støtte fra både Senterpartiet og MDG i voteringen. I tillegg har Fremskrittspartiet fremmet et representantforslag om det samme som Stortinget skal behandle i høst.  

– Vi vil utfordre regjeringen på å få til et skatteregime som gjør det realiserbart med mer vannkraft og større utbygginger som lønner seg, sier stortingsrepresentant Terje Halleland (Frp). 

Må utnytte vannkraften bedre 

Mandag besøkte flere KrF-politikere Steinsfoss kraftstasjon i Vennesla. Kraftstasjonen eies av Agder Energi og forsyner omtrent 28 000 husstander med strøm. Kraftstasjonen har nå behov for en rehabilitering som vil sikre produksjonen for fremtiden. 

– For å kunne nå vår nasjonale målsetting om et fullt ut fornybart samfunn, er vi helt avhengig av å utnytte den ressursen vannkraften representerer på en bedre måte enn vi gjør i dag. Det er derfor nødvendig å vurdere hvordan skatteregimet kan endres for å stimulere til en økt satsing på rehabilitering og nyinvesteringer i vannkraftsektoren, sier stortingsrepresentant Hans Fredrik Grøvan (KrF) i en pressemelding fra Agder Energi. 

Også i Høyre er det flere politikere som har tatt til orde for å endre skattebetingelsene så det blir lønnsomt å oppgradere og utvide eksisterende vannkraftanlegg. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Foto: Mann smiler.
  • Eivind Heløe
  • Direktør