Damsikkerhet I uke 42 2024

Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.

Hva får du kunnskap om?

I tillegg til regelverket for damsikkerhet behandles også temaene luker, ventiler, porter, grinder og rør, samt faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag. En praktisk befaring gjennomføres på kursets nest siste dag.

Kurset er hjemlet i damsikkerhetsforskriften og avsluttes med en obligatorisk prøve som må bestås for å få kurset godkjent.

Hvem er det for? 

Vassdragsteknisk ansvarlige (VTA) og annet tilsynspersonell. Anbefales også for ledere og andre som har nytte av å forstå vesentlige sikkerhetsutfordringer ved drift av vannkraftanlegg.

 

Program

Program dag 1 mandag
Radisson Blu Hotel Nydalen
 • 09:00–09:20
  Åpning ved kursleder
  • Kursleder Magne Wraa
   Magne Wraa Konsult
 • 09:20–10:15
  Regelverk
  • Karen Marie Straume
   NVE
 • 10:15–10:30
  Pause
 • 10:30–11:30
  Drift av vassdragsanlegg
  • Jana Daxnerová
   NVE
 • 11:30–12:15
  Lunsj
 • 12:15–13:00
  Gruppeoppgaver
  • Karen Marie Straume
   NVE
 • 13:00–13:15
  Gjennomgang av gruppeoppgaver
  • Karen Marie Straume
   NVE
 • 13:15–13:30
  Pause
 • 13:30–14:30
  Erfaringer fra storflommer
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 14:30–14:45
  Pause
 • 14:45–15:35
  Hydrologi – flom og flomavledning
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 15:35–15:50
  Pause
 • 15:50–17:15
  Interaktive oppgaver (husk egen laptop)
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17:15–17:45
  Gjennomgang gruppeoppgaver
  • Erik Holmqvist
   NVE
 • 17:45–17:45
  Slutt for dagen
 • 18:30–21:00
  Middag utenfor hotellet (2-retters med 2 min.vann) (for påmeldte)

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske opplysninger

Profilbilde Mimi Hermansen.
 • Mimi Hermansen
 • Prosjektleder

Faglige spørsmål

Profilbilde av Torgeir Johnson
 • Torgeir Johnson
 • Konsulent

Relaterte arrangement