Maskinteknisk forum 2023

 • 24. okt 2023til 25. okt 2023
 • Kragerø Resort
 • Medlem:9.400,- + mva Andre: 11.900,- + mva
 • Påmeldingsfrist 24. sep 2023

Vi samler alle med interesse for vannkraftmaskiner til et etterlengtet fysisk treff hvor kraftselskaper, leverandører og konsulenter deler erfaringer og diskuterer utfordringer.

Bilde av to menn menn som jobber ved en turbin

Maskinteknisk Forum er tilbake, og vi møtes i år igjen for å diskutere maskintekniske problemstillinger!

Forumet vil slik som tidligere år bestå av flere sesjoner og en rekke relevante foredrag for deg som jobber som mekanisk vannkraftingeniør. I år møtes vi i Kragerø hvor vi skal på befaring hos Skagerak Energi.

Årets programkomite består av:
Grunde Olimstad, Å Energi
Thomas Nordin, Eviny
Vidar Nylund, Hafslund E-CO
Pål-Tore Storli, NTNU
Kjell-Tore Fjærvold, Statkraft Energi
Teis Pedersen, Statkraft Energi
Knut Kvandal, Skagerak Energi
Jonas Tveit Hinna, Fornybar Norge

Hvem er det for?  

Mekaniske vannkraftingeniører, mekanikere og andre som jobber med mekaniske komponenter i vannkraftverk.

 

Program

Tirsdag 24. oktober
 • 08.30 - 09.00
  Registrering
 • 09.00 - 09.10
  Åpning
  • Jonas Tveit Hinna
   Fornybar Norge
 • 09.10 - 09.40
  Innledning om Dalsfoss Kraftverk
  • Erik Strøm Juliussen
   Skagerak Energi
 • 09.40 - 12.00
  Sesjon 1 Bygging og rehabilitering av vannkraftverk
 • 09.40 - 10.00
  Rehabilitering av luke
  • Thomas Nordin
   Eviny
 • 10.00 - 10.30
  Jølster
  • Kjell Johnny Kvamme
   Eviny
  • Fredrik Thoresen
   Norconsult
 • 10.30 - 10.50
  Pause
 • 10.50 - 11.20
  Tolga
  • Thor Arne Hvam Bruun
   Hafslund Eco Vannkraft AS
 • 11.20 - 11.40
  Tba
 • 11.40 - 12.00
  Tba
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj
 • 13.00 - 15.45
  Sesjon 2 Tekniske problemstillinger
 • 13.00 - 13.30
  Oljesøl med diskusjon
  • Grunde Olimstad
   Å Energi
 • 13.30 - 13.50
  Oljedamp
  • Kjell-Tore Fjærvold
   Statkraft Energi AS
 • 13.50 - 14.10
  Pause
 • 14.10 - 14.30
  Støy og vibrasjoner
  • Sverre Dahl Knudsen
   Statkraft Energi AS
 • 14.30 - 14.55
  Tba
 • 14.55 - 15.15
  Pause
 • 15.15 - 15.30
  Tba
 • 15.30 - 15.45
  Nytt fra Fornybar Norge
  • Jonas Tveit Hinna
   Fornybar Norge
 • 15.45 - 18.00
  Sesjon 3 Havari
 • 15.45 - 16.05
  Skovlbrudd på Kaplan-turbin
  • Vidar Nylund
   Hafslund Eco Vannkraft AS
 • 16.05 - 16.35
  Når skal man kjøpe inn nytt hjul?
  • Kjell-Tore Fjærvold
   Statkraft Energi AS
 • 16.35 - 16.55
  Pause
 • 16.55 - 17.05
  Innlegg fra Å
  • Grunde Olimstad
   Å Energi
 • 17.05 - 17.15
  Innlegg fra Statkraft
  • Tba
 • 17.15 - 17.25
  Tba
 • 17.25 - 17.35
  Innlegg fra Eviny
  • Thomas Nordin
   Eviny
 • 17.35 - 17.45
  Innlegg fra Hydro
  • Erik Digerud
   Hydro AS
 • 17.45 - 17.55
  Tba
 • 17.55 - 18.00
  Avslutning
 • 19.00 - 22.00
  Middag på hotellet (for påmeldte)
Onsdag 25. oktober
 • 08.30 - 12.00
  Sesjon 4 Befaring
 • 08.30 - 09.00
  Havari under idriftsettelse av Dalsfoss Kraftverk
  • Stein Helge Lie
   Skagerak Energi
 • 09.00 - 12.00
  Befaring Dalsfoss Kraftverk
 • 12.00 - 13.00
  Lunsj på hotellet
 • 13.00 - 15.15
  Sesjon 5 Tilpasning til nytt marked
 • 13.00 - 13.20
  Strekklappmåling på løpehjul hos Hafslund
  • Arild Hartmann
   Hafslund Eco
 • 13.20 - 13.40
  Forberedelser til det nye FCR-markedet hos Statkraft
  • Teis Pedersen
   Statkraft Energi AS
  • Jørgen Ramdal
   Statkraft Energi AS
 • 13.40 - 14.00
  Pause
 • 14.00 - 14.10
  Historisk utvikling av start-stopp
  • Tba
 • 14.10 - 14.40
  Innlegg om start-stopp-kostnader
  • Tba
 • 14.40 - 15.10
  Marked og konsekvenser av start-stopp
  • Tba
 • 15.10 - 15.15
  Avslutning
  • Jonas Tveit Hinna
   Fornybar Norge

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde av Jonas Tveit Hinna

Relaterte arrangement

 1. , Britannia Hotel i Trondheim

  Damsikkerhet I uke 42 2023

  Kurset gjennomgår regelverket for damsikkerhet, herunder internkontroll og beredskapsplaner for vassdragsanlegg, samt hydrologi, flommer og flomløp, betong-, mur- og fyllingsdammer.