Tilstrekkelig ladeinfrastruktur – dette klarer vi vel?

 • 20. sep 2023Kl. 09:00–11:30
 • Digitalt
 • Medlem: 1.900,- + mva Andre: 2.600,- + mva
 • Påmeldingsfrist Snarest!

Elektrifisering av landtransport krever massiv utbygging av ladeinfrastruktur. Dette fordrer både samarbeid og samordning mellom alle involverte aktører. Klarer vi målene innen 2030?

Målene i Nasjonal Transportplan tilsier at vi i 2030 vil ha om lag 2 millioner elektriske person- og varebiler og rundt 35000 elektriske busser og lastebiler på veiene. Realisering av målene forutsetter en kraftig økning i ladeinfrastrukturen.   

I kunnskapsgrunnlaget fra Statens vegvesen og Miljødirektoratet fra 1. mars pekes det på flere barrierer for rask utbygging, slik som mangel på nettkapasitet og areal, lang saksbehandlingstid og manglende samordning mellom aktører. Disse barrierene må brytes ned for å komme i mål. 

På webinaret vil du høre om: 
 • Hvilke barrierer for elektrifisering finnes, og hva er Statens vegvesens rolle? 
 • Hvilke tanker og erfaringer har Circle K rundt etablering og ombygging av stasjoner for lading og hva tenker de fremover? 
 • Oslo kommune har ambisiøse planer for utslippskutt. Hvordan jobber kommunen med nettselskap og andre aktører for realisering av planene? 
 • Nettselskapene er essensiell tilrettelegger for ladeinfrastruktur. Hvilke erfaringer har Elvia og hvordan samarbeider de med Klimaetaten og andre aktører. 
 • RME har en viktig rolle som regulator av nett og marked. Hvordan kan de bidra til en mer effektiv prosess? 
 • Lading må bli mer forbrukervennlig. Svarer Greenstation ut alle utfordringene for forbruker?  
Hvem er det for?  
 • Nettselskap
 • Kommuner
 • Ladeinfrastrukturselskap
 • Entreprenører
 • Offentlige myndigheter
 • Reguleringsmyndigheter
Bedriftspakker

På dette arrangementet tilbyr vi bedriftspakker! 
Bedriftspakke medlem: 5700,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)
Bedriftspakke ikke-medlem: 7800,- + mva (Inkludert fem deltakere fra samme bedrift, fem deltakere til prisen av tre)

Vi minner om at alle deltakere som skal være inkludert i en bedriftspakke, må registrere seg i dette skjema.  Fakturamottaker (ansvarlig) velger bedriftspakke. Person som skal inkluderes i en bedriftspakke, velger "Deltaker inkludert i en "Bedriftspakke" Bedriftspakke gjelder kun per juridske enhet.

Hvordan gjennomføres webinaret?

Våre webinarer kan du delta på fra hvor som helst. Meld deg på og dagen før webinaret vil du motta en lenke til arrangementet. Du har muligheten til delta i dialogen ved å stille spørsmål til foredragsholder via chat. Dersom tidspunktet for arrangementet ikke passer, meld deg på også sender vi deg opptaket og presentasjonene i etterkant. Opptaket vil være tilgjengelig i én uke.

Praktisk informasjon

Informasjon og avbestillingsregler

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner og opptak fra webinaret vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Program
 • 09:00–09:05
  Velkommen
  • Trond Svartsund, Fornybar Norge
 • 09:05–09:25
  Lading kommer fortere enn du tror
  • Sigve Aasebo, Statens vegvesen
 • 09:25–09:40
  Hvilke tanker og erfaringer har Circle K rundt etablering og ombygging av stasjoner for lading og hva tenker de fremover?
  • Anders Kleve Svela, Circle K
 • 09:40–09:55
  Klarer vi å bygge nok lading til å bli en nullutslippsby i 2030
  • Petter Nergård Christiansen, Oslo kommune
 • 09:55–10:10
  Tilknytningsprosessen for større prosjekter
  • Anders Elders, Elvia
 • 10:10–10:15
  Pause
 • 10:15–10:30
  Enovas støtteprogram for underveislading til tunge kjøretøy
  • Karoline Grøv, Enova
 • 10:30–10:45
  RME har en viktig rolle som regulator av nett og marked. Hvordan kan de bidra til en mer effektiv prosess?
  • Bjørnar Arberg Fladen, RME
 • 10:45–11:00
  Lading må bli mer forbrukervennlig. Svarer Greenstation ut alle utfordringene for forbruker?
  • Roar Nygaard, Greenstation
 • 11:00–11:15
  Ladestasjonene som en ressurs i strømnettet i stedet for en belastning
  • Stian Mathisen, Recharge
 • 11:15–11:30
  Utvikling av lademarkedet, konsekvenser for kraftmarkedet og synspunkt på nettleie
  • Sveinung Kvalø, Elbilforening
 • 11:30–11:30
  Avslutning
  • Trond Svartsund, Fornybar Norge

Praktiske opplysninger

Profilbilde av Marte Borge Lied
 • Marte Borge Lied
 • Prosjektkoordinator

Faglig ansvarlig

Profilbilde Trond Svartsund. Foto

Relaterte arrangement

 1. , Radisson Blu Airport Hotel, Oslo Gardermoen

  God organisering og drift av nett

  I samarbeid med Distriktsenergi og THEMA Consulting arrangerer Fornybar Norge et seminar for nettselskapene. Formålet er å lære hvordan nettselskap tenker rundt egen organisering og drift og dele erfaringer rundt dette. Nettselskapene har samme oppgaver og ansvar, men drift og organisering er forskjellig. Et godt utgangspunkt for for læring og erfaringsdeling!

 2. , Digitalt

  KI og nett

  KI er på full fart inn i nettvirksomheten. Hvilken nytte kan vi forvente at dette får?