EUs retningslinjer for kraftsektoren i norsk rett

Les den juridiske betenkningen fra Henrik Bjørnebye om spørsmål ved gjennomføring av EUs retningslinjer for kraftsektoren i norsk rett (februar 2020).