Avtale, Strømmarked

Publisert

Akspetbrev - bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm

Aktører som viser til bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm, skal dokumentere og revidere sammenhengen mellom innløste opprinnelsesgarantier og salg av opprinnelsesmerket strøm.

All dokumentasjon skal foreligge Energi Norge senest innen 30. juni hvert år.

Bransjenorm for opprinnelsesmerket strøm

Kundene skal forstå hva de oppnår ved å velge opprinnelsesmerkede strømavtaler. (April 2021)

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: