Viktig plan for nok kraft i Finnmark

Publisert

Melkefoss kraftverk i Pasvikvassdraget i Finnmark.

NVE har lagt fram oversikt over kraftprosjektene i Finnmark som ble meldt før fristen 22. april. Finnmark har et betydelig kraftbehov både til utslippskutt og til ny industri.

Regjeringens plan for elektrifiseringen av Finnmark er helt avhengig av konsesjoner til ny produksjon – i hovedsak vindkraft. Regjeringens mål er "å øke kraftproduksjonen i Finnmark minst like mye som den planlagte forbruksøkningen ved Hammerfest LNG (350 MW) innen 2030. Det har kommet inn 10800 MW som er langt mer enn elektrifiseringsbehovet og hva som er mulig å bygge ut.

– Dette gir stort handlingsrom til å velge de beste prosjektene, og til å velge bort konfliktfylte prosjekt, sier Øistein Schmidt Galaaen, direktør for produksjon og bærekraft i Fornybar Norge.  

Av de 25 vindkraftprosjektene som er kommet inn skal bare noen få bygges, noe som også tillater NVE å lettere vurdere den totale belastningen på hvert enkelt reinbeitedistrikt.  

– Vi mener NVE har funnet en god måte å prioritere prosjekter på og at de har lagt opp til en god prosess frem mot tildelinger i 2027. Ikke minst er det viktig, slik NVE legger opp til, å prioritere på basis av bl.a. lokale myndigheters holdning planer og god medvirkning fra reindriften, sier Kristian Blindheim, fagsjef for næringsutvikling, eksport og verdiskaping i Fornybar Norge. 

Kun de beste prosjektene bør få konsesjon 

Når NVE har fått inn såpass mange prosjekter mener Fornybar Norge at kun de beste prosjektene og den beste totalløsningen med nett og produksjon bør få konsesjon. 

– En samlet vurdering av prosjektene er nok nødvendig for å vurdere bl.a. totalbelastning og virkninger over kommunegrenser, og vi er opptatt av at det ikke skal inngås kompromisser med faglig kvalitet eller medvirkning, involvering og klageadgang, uttaler Galaaen. 

Fornybar Norge mener også at Regjeringen må sikre at lokalsamfunn og reindriftsnæringen tilføres ressurser og kompetanse til å håndtere konsesjonsprosessene på en god måte. 

– Hensynet til reindrift og samiske interesser må stå helt sentralt i vurderingene – sameksistens med reindrifta er avgjørende viktig. Sametinget må også være involvert i prosessen, avslutter Galaaen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen
  • Øistein Schmidt Galaaen
  • Direktør produksjon og bærekraft