Strømregningen nær halvert grunnet sommervarmen i mai

Publisert

Over hele Norge vil folk få betydelig lavere strømregninger for mai enn de fikk for april. Årsaken er at det usedvanlig varme maiværet førte til lavere strømforbruk og et kraftig strømprisfall, viser Fornybar Norges strømprisindeks.

– I disse dager vil husholdninger over hele Norge få strømregninger som er omtrent halvert sammenliknet med regningene de fikk for april. Nedgangen skyldes en kombinasjon av lavere strømforbruk og betydelig lavere strømpriser, sier Bård Standal, nestleder i Fornybar Norge. 

– I Sør-Norge var vinteren svært kald med mye nedbør, og det gjorde at det ved inngangen til mai var masse snø i fjellet. Mye av den snøen har nå smeltet, og vannet fra snøsmeltingen har ført til store tilsig til vannmagasinene og høy vannkraftproduksjon, sier Standal.  

– Strømforbruket sank betydelig i mai som en følge av flere offentlige fridager og fordi folk nå bruker mye mindre strøm på oppvarming. Disse faktorene førte sammen til at vi fikk et kraftig strømprisfall i mai, og at det flere dager ble negative strømpriser for enkelttimer i Sør-Norge, sier han.

Det betyr at folk fikk betalt for å bruke strøm, men de måtte fortsatt betale for nettleie og avgifter. 

I alle de fem norske prisområdene for strøm vil husholdninger med et gjennomsnittlig strømforbruk få en strømregning for mai som er på mellom ca. 900-1200 kr. Det er en nedgang fra rundt 1700-1900 kr for april.

Strømforbruket til en gjennomsnittshusholdning falt fra april til mai med mellom 26 og 36 prosent i alle disse fem prisområdene, viser tall fra Elhub.

Fakta om strømprisindeksen

Fornybar Norges strømprisindeks viser hva en gjennomsnittlig husholdning i hvert av de fem norske prisområdene må regne med å betale i strømregning for forrige måned, inkludert skatter og avgifter, og etter at eventuell strømstøtte er blitt trukket fra. Indeksen viser også hvordan forrige måneds strømregning var sammenliknet med måneden før og samme måned året før.

Regnestykket er basert på faktiske priser og forbruk i de fem prisområdene, samt nettleie og avgifter. For strømpris er det tatt utgangspunkt i en vanlig spotprisavtale med et påslag på 5 øre/kWh og 40 kroner i fast månedsbeløp. Tallene er innhentet fra Nord Pool, Elhub og nettselskapene.

Hensikten med strømprisindeksen er å gi norske strømkunder en bedre innsikt i hvordan strømprisene utvikler seg over tid, hva som påvirker prisene og hvordan strømregningen er sammensatt.

Usedvanlig varmt over hele landet

Etter en litt kjølig april, med snittemperatur 0,6 grader under normalen, kom plutselig sommeren for fullt med én gang vi gikk over til mai. Det var ifølge Meteorologisk institutt "ekstremt varmt vær" over hele Norge i mai, med temperaturer så høye at de liknet mer på de vi forventer å få i juni.

På landsbasis var temperaturen i snitt 4 grader over normalen i mai. Flere steder var det 6-7 grader varmere enn normalt, og ved over 100 værstasjoner ble det registrert nye varmerekorder for måneden som helhet.

Været var også tørrere enn normalt i mai. På landsbasis kom det 35 prosent mindre nedbør enn det som er normalen for årstiden.

Strømprisfall og negative priser

Strømprisene falt kraftig over hele landet forrige måned. I snitt kostet strømmen i de tre sørnorske prisområdene mellom 37-48 øre/kWh i mai, en nedgang fra 60-64 øre/kWh i april. 

I Midt-Norge og Nord-Norge var den gjennomsnittlige spotprisen 22 øre/kWh i mai, en nedgang fra henholdsvis 58 øre/kWh og 49 øre/kWh i april, viser tall fra kraftbørsen Nord Pool.

Hele ti dager i mai fikk Sør-Norge negative spotpriser for strøm i enkelttimer. På nesten alle disse dagene var det timene midt på dagen og utover ettermiddagen som ble priset under null. Det er på denne tiden av døgnet at solkraftproduksjonen er størst.

Fra Sør-Norge går det kraftkabler blant annet til Tyskland og Nederland, som er henholdsvis Europas største og fjerde største solkraftprodusenter. Det betyr at Norge har tilgang på billig solkraft fra disse landene når solkraftproduksjonen der er høy.

I mai importerte Norge strøm fra både Tyskland og Nederland nesten alle timene der strømprisene var negative, viser tall fra Nord Pool.

Negative spotpriser betyr at forbrukerne får betalt for å bruke strøm. Man må likevel betale nettleie og offentlige avgifter ut ifra hvor mange kilowattimer (kWh) strøm man bruker. Strømprisen må derfor være rundt minus 50 øre/kWh eller lavere for at man faktisk skal tjene penger på å bruke strøm.

Laveste maipriser i Sør-Norge på fire år

Strømprisene i mai var i mesteparten av landet også betydelig lavere enn på samme tid i fjor. I alle de tre sørnorske prisområdene var månedsprisene de laveste for en maimåned siden 2020, og i Sørvest-Norge (NO2) var det den laveste månedsprisen på over tre år.  

I Sørøst-Norge (NO1) og Vest-Norge (NO5) var spotprisene forrige måned over 50 prosent lavere enn i mai 2023, mens helt sør i landet (NO2) var de rundt 40 prosent lavere.

I Midt-Norge var årets maipriser rundt 30 prosent lavere enn i samme måned i fjor, mens i Nord-Norge var årets maipris nøyaktig den samme som i mai i fjor.

Over hele Norge har dessuten strømforbruket til husholdninger med et gjennomsnittlig forbruk av strøm vært lavere i mai i år enn i mai i fjor. De fleste av disse vil derfor få strømregninger for mai som er lavere enn de fikk for samme måned i fjor.

Unntaket er husholdninger i Nord-Norge, som vil få regninger som er rundt 2 prosent høyere enn for mai i fjor. Denne økningen skyldes hovedsakelig at nettleien er blitt litt høyere.

NO1 - Sørøst-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 – det prisområdet Oslo befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for mai som ligger på rundt 1080 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 37 prosent fra april, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1720 kr. Strømregningen for mai er også lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO1 fikk en strømregning på rundt 1310 kr.

Nedgangen i strømregningen skyldes at det varme været i mai førte til lavere strømforbruk, høy snøsmelting og stor vannkraftproduksjon, og dermed også til lavere strømpriser.

En gjennomsnittlig husholdning i NO1 brukte i mai ca. 840 kWh med strøm. Det var 30 prosent mindre enn måneden før, og 1 prosent mindre enn i mai 2023, viser tall fra Elhub.

værstasjonen på Blindern i hovedstaden var temperaturen i snitt 16,1 grader i mai, nesten fem grader varmere enn normalt. Det var tørrvær nesten hele måneden, før det ble klissvått mot slutten, da over 70 prosent av det som er vanlig nedbørsmengde for hele mai falt på én dag.

I NO1 endte den gjennomsnittlige spotprisen i mai på 37 øre/kWh. Det var en nedgang fra 60 øre/kWh i april, og fra 79 øre/kWh i mai i fjor.

NO2 - Sørvest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 – det prisområdet Kristiansand befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for mai som ligger på rundt 1170 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 36 prosent fra april, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1830 kr. Strømregningen for mai er også lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO2 fikk en strømregning på 1530 kr.

Nedgangen i strømregningen skyldes at det varme været i mai førte til lavere strømforbruk, høy snøsmelting og stor vannkraftproduksjon i Sør-Norge, og dermed også til lavere strømpriser.

En gjennomsnittlig husholdning i NO2 brukte i mai ca. 790 kWh med strøm. Det var 36 prosent mindre enn måneden før, og 15 prosent mindre enn i mai 2023, viser tall fra Elhub.

Ved Kjevik lufthavn utenfor Kristiansand ble det registrert en snittemperatur i mai på 14,6 grader, nesten fire grader varmere enn normalt. Nedbørsmengdene var omtrent i tråd med normalen.

I NO2 endte den gjennomsnittlige spotprisen i mai på 48 øre/kWh. Det var en nedgang fra 60 øre/kWh i april, og fra 81 øre/kWh i mai i fjor.

NO3 - Midt-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 – det prisområdet Trondheim befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for mai som ligger på rundt 900 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 52 prosent fra april, da den gjennomsnittlige strømregningen i dette prisområdet var på ca. 1880 kr. Strømregningen for mai er også lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO3 fikk en strømregning på rundt 1140 kr.

Nedgangen i strømregningen skyldes at det varme været i mai førte til lavere strømforbruk, høy snøsmelting og stor vannkraftproduksjon, og dermed også til lavere strømpriser.

En gjennomsnittlig husholdning i NO3 brukte i mai ca. 840 kWh med strøm. Det var 35 prosent mindre enn måneden før, og 21 prosent mindre enn i mai 2023, viser tall fra Elhub.

Ved Lade målestasjon i Trondheim ble det registrert usedvanlig varmt og tørt vær i mai. Nedbørsmengdene var på kun 34 prosent av normalen for årstiden, mens snittemperaturen lå på 15,1 grader, nesten 6 grader varmere enn normalt.

I NO3 endte den gjennomsnittlige spotprisen i mai på 22 øre/kWh. Det var en nedgang fra 58 øre/kWh i april, og fra 32 øre/kWh i mai i fjor.

NO4 - Nord-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 – det prisområdet Tromsø befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for mai som ligger på rundt 1130 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.

Det er en nedgang på 39 prosent fra april, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 1850 kr. Nedgangen i strømregningen skyldes at det varme været i mai førte til lavere strømforbruk, høy snøsmelting og stor vannkraftproduksjon, og dermed også til lavere strømpriser.    

Husholdninger i Finnmark og de delene av Troms som er unntatt el-avgift kan imidlertid forvente en regning for mai som er 220 kr lavere. Strømregningen for en gjennomsnittshusholdning her blir derfor på rundt 910 kr.

Mairegningen er likevel litt høyere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO4 fikk en strømregning på rundt 1110 kr. Årsaken til dette er hovedsakelig at nettleien har økt noe.

En gjennomsnittlig husholdning i NO4 brukte i mai ca. 1340 kWh med strøm. Det var 26 prosent mindre enn måneden før, og 10 prosent mindre enn i mai 2023, viser tall fra Elhub.

I Tromsø ble det registrert uvanlig høye temperaturer i mai, og nedbørsmengder i tråd med normalen Gjennomsnittstemperaturen lå på 7,1 grader, nesten 2 grader varmere enn normalen for årstiden, og mot slutten av måneden var det nesten 27 grader på det varmeste.

I NO4 endte den gjennomsnittlige spotprisen i mai på 22 øre/kWh. Det var en nedgang fra 49 øre/kWh i april, og nøyaktig det samme som gjennomsnittsprisen for mai 2023.

NO5 - Vest-Norge

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 – det prisområdet Bergen befinner seg i – kan forvente å få en strømregning for mai som ligger på rundt 1000 kr etter strømstøtte. Denne summen inkluderer nettleie, skatter og avgifter.  

Det er en nedgang på 47 prosent fra april, da den gjennomsnittlige strømregningen her var på ca. 1880 kr. Strømregningen for mai er også betydelig lavere enn for samme måned i fjor, da den gjennomsnittlige husholdning i NO5 fikk en strømregning på rundt 1630 kr.   

Nedgangen i strømregningen skyldes at det varme været i mai førte til lavere strømforbruk, høy snøsmelting og stor vannkraftproduksjon, og dermed også til lavere strømpriser.    

En gjennomsnittlig husholdning i NO5 brukte i mai ca. 770 kWh med strøm. Det var 36 prosent mindre enn måneden før, og 21 prosent mindre enn i mai 2023, viser tall fra Elhub. 

I Bergen var det usedvanlig tørt og varmt vær i mai. Gjennomsnittstemperaturen lå på 16 grader, mer enn 5 grader varmere enn det som er normalt for årstiden, mens nedbørsmengdene var på omtrent halvparten av normalen, ifølge Meteorologisk institutt.  

I NO5 endte den gjennomsnittlige spotprisen i mai på 38 øre/kWh. Det var en nedgang fra 64 øre/kWh i april, og fra 79 øre/kWh i mai i fjor. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: