Ny strategi vedtatt for Fornybarakademiet

Administrerende direktør i Fornybar Norge, Åslaug Marie Haga på scenen  under Fornybar Norge sin Årskonferanse i 2023 i Bergen.

Alle planlagte arrangementer går som normalt, takket være flinke og dedikerte folk i Akademiet, sier Åslaug Haga, Foto: Fornybar Norge

Styret i Fornybar Norge har vedtatt ny strategi for kurs- og konferansevirksomheten. Foreningen vil nå rendyrke de næringspolitiske arrangementene som understøtter kjernevirksomheten, mens fagtekniske kurs vil bli overført til andre aktører.

– Fornybarakademiet leverer svært viktige fagtilbud og møteplasser for våre medlemmer og næringa for øvrig. Samtidig har kursporteføljen over tid vokst i et omfang som ikke er tilpasset Fornybar Norges nye og spissede formål etter fusjonen for et år siden. Vi har derfor sett på ulike alternativer for virksomheten, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.

– Styret har nå landet på at den beste løsningen er å restrukturere Fornybarakademiet, slik at vi beholder de strategisk viktige konferansene som understøtter vår kjernevirksomhet og er godt innarbeidete møteplasser for medlemmene. Mer tekniske kurs som medlemmene fortsatt har behov for, vil bli overført til andre aktører med nødvendig kompetanse, forklarer Haga.

Omleggingen innebærer at dagens portefølje på rundt 120 arrangementer årlig vil bli halvert. Det betyr et noe lavere personalbehov. Dette håndteres dels ved interne omrokeringer, dels ved naturlig avgang og dels ved at avtaler med innleide konsulenter på sikt avsluttes.

Ny leder for Akademiet

Christina Søgård har ledet Fornybarakademiet og arbeidet med restruktureringen. Nå er hun klar for å overlate gjennomføringen til andre og forlater Fornybar Norge etter fem og et halvt år.

– Det har vært en omfattende jobb å utvikle en ny strategi for Fornybarakademiet. Nå er jobben fullført og jeg er klar for å gå videre med planer jeg har hatt lyst til å realisere lenge. Jeg kommer til å savne mange flinke og fine kolleger i Fornybar Norge, men det er en tid for alt, sier Søgård.

Teamleder Jo Eirik Frøise er konstituert som leder for Fornybarakademiet.

– Jeg vil takke Christina for den viktige jobben hun har gjort for Fornybar Norge. Det er veldig bra at vi nå har strategien klar for framtida til Fornybarakademiet og kan videreutvikle tilbudet til beste for medlemmene. Alle planlagte arrangementer går som normalt, takket være flinke og dedikerte folk i Akademiet. Ikke minst ser vi frem til Produksjonsteknisk konferanse på Gardermoen i mars og Fornybar Norges Årskonferanse i Bodø i april, avslutter Haga.

 

Profilbilde Aslak Øverås
  • Aslak Øverås
  • Kommunikasjonsdirektør
  • @aslako
Profilbilde av Jo Eirik Frøise
  • Jo Eirik Frøise
  • Direktør Fornybarakademiet