Norge trenger flere kraftkommuner

Publisert

Norge trenger mer kraft til industri og arbeidsplasser, klimatiltak og for å holde strømprisene på et akseptabelt nivå. Derfor lanserer Fornybar Norge, NHO og LO kampanjen Kraftkommune.no.

– Det norske kraftoverskuddet kan forsvinne allerede om tre-fire år. Det vil få dramatiske konsekvenser for samfunnet vårt. Derfor trenger vi et taktskifte for både kraft- og nettutbygging, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.

Hun får støtte fra Ole Erik Almlid, administrerende direktør i NHO:

Energinasjonen Norge vil ha for lite strøm når biler, ferjer, fabrikker og produksjon skal gå på elektrisk kraft og ikke på fossilt drivstoff. Selv om vi sparer det vi er gode for. Selv om vi oppgraderer vannkraftverkene. Derfor trenger vi at flere blir inspirert av kraftkommunene som går foran, sier Almlid.

Kommunene må med

Strømforbruket i Norge er ventet å stige kraftig de nærmeste årene, til tross for stadig mer satsing på energisparing. Ny industri- og næringsutvikling, elektrifiseringen og andre klimatiltak krever mer strøm.

– Hvis vi ikke har kommunene med på laget, får vi ikke bygget ut mer fornybar energi. Derfor er det viktig å lære av de lokalsamfunnene som allerede er kraftkommuner, sier Haga.  

Det er flere gode grunner til å åpne for mer fornybar kraftproduksjon:

 • Sikre fornuftige strømpriser for folk og bedrifter
 • Gi flere lokale arbeidsplasser
 • Gi bedre velferd til innbyggerne
 • Bidra til mindre CO2-utslipp
På lag med naturen  

Utbygging av mer fornybar energi er ikke et mål i seg selv, men det må gjøres for å fase ut fossil energi. Nye kraftverk bygges i dag med langt større hensyn til lokalsamfunn og naturverdier enn tidligere.

 • Sterkere lokal forankring og større verdier legges igjen lokalt
 • Større vektlegging av naturhensyn ved utforming av anlegg 
 • En annerledes tenkning rundt selve byggingen av anleggene 

 

Om kraftkommune

Kraftkommune.no er en kampanje fra NHO, Fornybar Norge og LO basert på initiativet om Kraftløftet som partene i arbeidslivet samarbeider med regjeringen om. 
 
Regjeringen, NHO og LO varslet tidlig i 2023 at de ville samarbeide om Kraftløftet. Bakgrunnen er at det norske kraftoverskuddet kan forsvinne allerede om tre-fire år, dersom vi ikke øker tilgangen på fornybar kraft i Norge og bruker kraften mer effektivt. 
 
Mangel på kraft og nettkapasitet er et hinder for ny industri og arbeidsplasser, akseptable strømpriser for folk og bedrifter og for gjennomføring av klimatiltak. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen
 • Øistein Schmidt Galaaen
 • Direktør produksjon og bærekraft
Profilbilde Martin Ødegaard
 • Martin Ødegaard
 • Digital kommunikasjonsrådgiver