Her er den nye ledergruppen

Publisert

Ståle Borgersen, Ann-Christin Austang, Kristin H. Lind, Bård Standal, Åslaug Haga, Aslak Øverås, Toini Løvseth, Line Qvale.

Ståle Borgersen, Ann-Christin Austang, Kristin H. Lind, Bård Standal, Åslaug Haga, Aslak Øverås, Toini Løvseth og Line Halsvik Qvale utgjør den nye ledergruppen i Fornybar Norge. Foto: Sezer Subasi / Fornybar Norge

Fem kvinner og tre menn skal lede Fornybar Norge – med Åslaug Haga i spiss. I tillegg gjøres det flere endringer med selve organisasjonen for å styrke både faglig og politisk arbeid.

Fra 1. januar er Energi Norge og Norwea slått sammen til Fornybar Norge, med Åslaug Haga som toppleder. Organisasjonen teller nå rundt 60 medarbeidere som skal jobbe for å styrke rammevilkårene for de 360 medlemsbedriftene innen hele verdikjeden av fornybar energi.

– Vårt oppdrag er å bidra til at Norge hurtigst mulig blir et nullutslippssamfunn med vekst og verdiskaping basert på fornybar energi. Da trenger vi en langt mer offensiv energipolitikk fra våre folkevalgte. Det krever at vi som organisasjon jobber effektivt og fremoverlent, sier Haga.  

Styrker analyse og samfunn

Analyse og samfunn etableres som en ny avdeling. Den skal blant annet utvikle analyser og strategier som understøtter Fornybar Norges politiske agenda. Også myndighetskontakt, bærekraft og en nyopprettet stilling innen sikkerhet og beredskap vil inngå i avdelingen.  

– For å være premissleverandør og sette agenda i det offentlige ordskiftet, må vi hele tiden kunne levere nye fakta som viser utviklingen i energisektoren, verdiene og mulighetene våre medlemmer skaper, samt konsekvensene av politiske beslutninger, eller mangel på slike, sier Haga. 

Fornybar Norge skal bidra til økt gjennomslag ved å sette dagsorden og bygge tillit til næringen. Disse oppgavene skal nå rendyrkes i avdelingen for kommunikasjon og omdømme.

Samler produksjon og marked

Fornybar produksjon og marked samles i én avdeling, ettersom disse områdene er gjensidig avhengige av hverandre. Nett og kraftsystem beholdes som egen avdeling, det samme gjelder arbeidsliv, HMS og entreprenør. Kompetanse, forskning og arrangement samles i en ny avdeling, som blant annet skal videreutvikle Fornybar Norges omfattende kurs- og konferansetilbud.

– Med den nye organisasjonen står vi godt rustet til å innfri forventningene til våre medlemmer, og drive frem en utvikling innen fornybar energi som må gå mye raskere enn i dag, påpeker Haga.

Disse leder avdelingene: 
 • Toini Løvseth – produksjon, marked og omstilling 
 • Kristin H. Lind – nett og kraftsystem 
 • Ståle Borgersen – arbeidsliv, HMS og entreprenør 
 • Bård Standal – analyse og samfunn 
 • Ann-Christin Austang – kompetansetjenester
 • Line Halsvik Qvale – virksomhetsstyring 
 • Aslak Øverås – kommunikasjon og omdømme 
Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
 • Bård Standal
 • Viseadministrerende direktør
 • @fornybard
Profilbilde Aslak Øverås
 • Aslak Øverås
 • Kommunikasjonsdirektør
 • @aslako