Fornybarnæringen kan øke eksporten med over 200 milliarder kroner

Publisert

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023. Foto: Sindre Sættem

I debatten om hva vi skal leve av etter olja, har fornybarnæringen et betydelig potensial. Men det krever hardt og målrettet arbeid fra næring og myndigheter.

En rykende fersk rapport legger grunnlaget for en satsing på økt eksport fra norsk fornybarnæring med over 200 milliarder kroner frem mot 2030 (eks. eksport av strøm). Fornybar Norge har sendt brev til myndighetene med invitasjon til samarbeid om en nasjonal eksportsatsing for fornybarnæringen. 

– Energiomstillingen handler også om å finne ut hva vi skal leve av etter olja. Eksport fra norsk fornybarindustri er en av de største næringsmulighetene for Norge inn mot en fossilfri økonomi. Da må det vekkes en kremmerånd i næringen, og myndighetene må spille på lag. Det sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge.

Norge skal gradvis erstatte oljenæringen, som er den mest produktive norske næringen – den næringen der det skapes størst verdier per ansatt. Fornybarnæringen er i dag Norges nest mest produktive næring. Stor vekst i denne næringen vil være et viktig bidrag til norsk økonomi etter hvert som oljenæringen blir mindre. Da må hele det offentlige støtteapparatet tas i bruk for å tjene fornybarnæringens interesser utenfor landegrensene. 

– Næringen er nå i gang med arbeidet for å fremme vekst i marked utenfor Norge. Vi har noen eksempler på norske fornybarselskaper som allerede eksporterer verdensledende løsninger, men potensialet er langt større. Et samlet løft fra næringen og det offentlige vil bidra til å øke inntektene fra utlandet betraktelig, sier Haga. 

Rapporten fremhever havvind som den sektoren med klart størst potensial. Satsingen omfatter også landbasert vindkraft, solkraft, vannkraft og energiinfrastruktur til transport, hydrogen og smarte løsninger gjennom hele verdikjeden. Den inkluderer utviklere, eiere, operatører og leverandørindustri. Eksport av strøm fra Norge holdes her utenfor, selv om også det er en betydelig mulighet. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde av Bård Standal
  • Bård Standal
  • Viseadministrerende direktør
  • @fornybard