Beklagelig at regjeringen utsetter søknadsfrist for havvind

Publisert

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023.

Turbinene til Equinors prosjekt Hywind Tampen. Her utenfor Gulen i Vestland, før de ble slept ut i Nordsjøen. Mai 2023. Foto: Sindre Sættem

Regjeringen har utsatt søknadsfristen for Sørlige Nordsjø II og Utsira Nord med to måneder. Det er sterkt beklagelig, mener Fornybar Norge.

- Det er sterkt beklagelig at søknadsfristen for havvindprosjektene utsettes nå. Dermed kan tidsplanen for de første prosjektene sprekke, og det kan få ytterligere følger med tanke på å gjøre nødvendige forberedelser til oppstarten av prosjektet på Sørlige Nordsjø II neste år, sier Jon Evang, fagsjef for havvind i Fornybar Norge.    
 
Han mener dette burde vært unngått, og at det setter konsortiene i en krevende situasjon, siden de har brukt mye tid og ressurser på å ferdigstille gode søknader.  

- Nå må myndighetene sette alt inn på å få avklart de EØS-rettslige rammene effektivt, og bidra til at auksjonstidspunktet ikke forsinkes vesentlig. Vi vil gå i dialog med myndighetene for å minimere konsekvensene av forsinkelsen, sier Evang. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.
  • Jon Evang
  • Bransjedirektør havvind
  • Nina von Hirsch
  • Fagsjef energirett og konsesjon