Avgiftene har økt – ikke strømprisene

Publisert

Dame med lyspære og kalkulator i hånden og pc og mynter ved siden av. Foto

Alle analyser tyder på at klimatiltak og industribygging vil føre til større vekst i strømforbruket de kommende 20 årene enn de foregående 30. Foto: Pixabay.

Da den nye energiloven trådte i kraft i 1991, ble strømprisene i Norge markedsstyrt. I snitt var prisene betydelig lavere de ti neste årene enn de ti årene før. Men avgiftene har skutt i været.

Faktisk.no kunne nylig fortelle at strømregningen var lavere før 1991. Det er riktig, om en ser hele regningen samlet. Men det betyr ikke at det er overgangen fra politisk styrte priser til marked som har medført prishoppet. Det er derimot økningen i statlige avgifter.  

Ser man på prisen for strøm og nettleie (som var sammenslått før dereguleringen), var denne i snitt 68 øre per kilowattime fra 1980-1990. I det neste tiåret, fra 1991-2000, var prisen 60 øre/kWh. Det viser en historisk oversikt utarbeidet av Klaus Vogstad i Markedslabben.  

Alle prisene er justert for prisvekst og oppgitt i 2020-tall, slik at de kan sammenliknes.

– Da kommunene selv hadde ansvar for kraftforsyningen, ble det overinvestert i produksjon. Regningen ble sendt videre til kundene gjennom politisk vedtatte strømpriser. Etter 1990 har prisene vært styrt av tilbud og etterspørsel i markedet. Det har gitt en langt bedre ressursutnyttelse til en lavere pris for samfunnet, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge. 

Markedet fungerer slik at dersom prisene over tid blir høye, er det et signal om å investere i økt kraftproduksjon. Dersom prisene er lave, vil markedet tiltrekke seg økt industriforbruk.  

Norge var først i Europa med markedsbaserte strømpriser og har siden hatt de laveste prisene 

Fra 1991 til 2020 har prisene naturlig nok vært mer ustabile enn i tiden da de ble politisk bestemt. Men i snitt for hele perioden har den ligget på 67 øre per kilowattime (inkludert nettleie) – altså på samme nivå som tiåret før kraftmarkedet og kraftbørsen NordPool ble etablert.  

– Dette har vi klart samtidig som strømforbruket i Norge har økt med over 20 prosent og det er bygget mellomlandskabler til en rekke land, forteller Kroepelien. 

Mens strømpris og nettleie har holdt seg på samme nivå, har avgiftene gått i taket: 

  • Elavgiften kraftig opp gjennom flere år (over 20 øre per kilowattime i dag – inkl. mva.) 
  • Merverdiavgiften økt fra 20 % i 1992 til 25 % fra 2005 – legges også på de øvrige avgiftene 
  • Enova-avgiften innført i 2001 (1 øre per kilowattime) 
  • Elsertifikatordningen ble innført fra 2012 

– Nå er vi inne i en periode med ekstremt høye strømpriser. Prisene vil falle tilbake mot normalen etter hvert. Men det er svært viktig at myndighetene legger til rette for at markedet kan levere den kraften som trengs. Alle analyser tyder på at klimatiltak og industribygging vil føre til større vekst i strømforbruket de kommende 20 årene enn de foregående 30, fastslår Kroepelien.    

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: