Fornybarnæringens skattedag 2024

Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering.

Hva får du? 

Skattesystemet for kraftbransjen er mer aktuelt enn på lenge. De siste årene har det blitt gjort store endringer i skattesystemet for fornybar energi. Fornybar Norge inviterer til Thon Hotel Opera for å diskutere de praktiske konsekvensene av endringene og hvordan skattesystemet bør utformes fremover. Viktige temaer i år blir statsbudsjettet, den nye grunnrenteskatten på vindkraft og de lokale kompensasjonsordningene på vannkraft.

Fornybarnæringens skattedag er en viktig møteplass hvor skattesaker i fornybarnæringen diskuteres og løftes frem. Skatteetaten Storbedrift stiller med flere av sine saksbehandlere, og det blir både rom for diskusjon og mulighet til å møte sin egen saksbehandler. I tillegg kommer noen av de fremste advokatene og rådgiverne til å være tilstede med både egne innlegg og som bidragsytere i diskusjonen.

Hvem er det for?

Revisorer, regnskapsførere, jurister og andre som har en interesse av å forstå skattesystemet bedre.

Det er mulig å delta fysisk eller via live stream (med forbehold om nok antall påmeldte digitale deltakere).

 

Program

Onsdag 16. oktober
 • 09:00–09:30
  Registrering
 • 09:30–09:50
  Velkommen - Fornybar Norges skattearbeid
 • 09:50–10:15
  Nyheter fra statsbudsjettet
 • 10:15–10:30
  Pause
 • 10:30–11:30
  Grunnrenteskatt på vindkraft
 • 11:30–12:30
  Lunsj
 • 12:30–13:30
  Rammevilkår for Pumpe- og effektkraftverk
 • 13:30–14:00
  Andre skattetekniske saker
 • 14:00–14:30
  Pause
 • 14:30–16:00
  Andre skattetekniske saker
 • 16:00–17:00
  Faglig program ferdig, mulighet for mingling

Praktiske opplysninger

Informasjon og avbestillingsregler

Dette er et hybrid arrangement, dvs. at vi i tillegg til at det er fysisk på Thon Hotel Opera i Oslo, tilrettelegger vi for at du som ikke ønsker eller kan møte fysisk, også skal få med deg årets Skattedag gjennom streaming.
Det er samme deltakeravgift for fysisk og digital tilgang, men ved digital deltagelse er bevertning trukket fra.

Reise og opphold
Deltakeravgiften dekker ikke reise- og oppholdsutgifter. 

Presentasjoner
Lenke til presentasjoner vil bli sendt per e-post med evaluering i etterkant av arrangementet.

Avbestillingsregler
Ved avbestilling mer enn 30 dager før start gis full refusjon. Ved sykdom kreves legeattest for å få refundert deltageravgift. Fornybar Norge har ingen erstatningsansvar ved hendelser utenfor Fornybar Norge sin kontroll slik som streik, lockout, naturkatastrofer, terror eller andre uforutsette begivenheter.
Ved kjøp av early bird gis ingen refusjon, men du står fritt til å overføre din deltakelse til en kollega.

Relaterte arrangement

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.
 • Mimi Hermansen
 • Prosjektleder

Faglige spørsmål

Profilbilde av Lars Bockman
 • Lars Tennbakk Bockman
 • Rådgiver