Elena Bråten

Næringspolitisk rådgiver

Strømnett og beredskap

Næringspolitiske saker knyttet til Statnett.

Hun er ansvarlig for drøftinger med Statnett om transmisjonsnett-tariffen, nettavtalen, oppfølging av Statnetts kostnadseffektivitet og nettutviklingsplaner. Tariffer. Utvikling av fleksibilitetsmarkedet fra nettsiden. Oppfølging av Strømnettutvalget.

Tidligere stillinger og verv

Bråten har 20 års erfaring med kraftmarkedet fra ulike roller. Hun har jobbet med konkurransepolitikk på kraftmarkedet i konkurransepolitisk avdeling i Fornyings- og administrasjonsdepartementet. I NVE/RME jobbet hun med monopolregulering av nettselskapene samt regulering av engrosmarkedet. Hun har også jobbet som konsulent i Multiconsult vedrørende rammebetingelser for fornybar teknologiene sol-, vind- og vannkraft.

Før Bråten begynte å jobbe med kraftmarkedet har hun jobbet med internasjonal handelspolitikk både i Utenriksdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og EFTA- sekretariatet.

Utdannelse

Bråten er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Fribourg i Sveits. I tillegg har hun en Executive MBA med spesialisering i energi fra BI, IFP/Paris og Berkeley.