Vårt klima og miljøarbeid

Publisert

Fornybar Norge jobber hver dag for å gjøre Norge til verdens første fornybare og fullelektriske samfunn. Arbeidet og måten vi jobber på skal være til det beste for samfunnet, til det beste for næringen og til det beste for klimaet.

Vi er oppratt av hva vi selv gjør internt i egen organisasjon for å bidra til grønn omstilling. Dette ansvaret tar vi på alvor. Vi er stolte av at vi i september 2022 ble sertifisert som Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårnsertifisert

Fornybar Norge er Miljøfyrtårnsertifisert. Vi oppfyller konkrete krav til:

  • avfallshåndtering
  • energibruk
  • arbeidsmiljø
  • innkjøp
  • transport

Dette gjelder også for gjennomføring av våre kurs og konferanser . Gjennom Miljøfyrtårn har vi etablert et effektivt miljøledelsessystem. Det gir oss redskaper for å jobbe kontinuerlig og målrettet med å øke egne miljøprestasjoner og redusere klimaavtrykket. 

Langsiktige mål for vårt miljøarbeid

Fornybar Norge har satt opp følgende langsiktige mål for vårt miljøarbeid:

  • Overholde krav fra myndigheter og egne krav som gjelder vår virksomhet.
  • Utøve miljøledelese og kontinuerlig se etter forbedringer i henhold til Miljøfyrtårnsertifiseringen.
  • Jobbe for å minimere eget miljøavtrykk i vår kontorbedrift ved innkjøp og jobbreiser.
  • Minimere miljøavtrykket når vi arranger av kurs, møter, grønne konferanser etc. 
  • Som bransjeorganisasjon skal vi bidra til økt kompetanse om næringens miljøavtrykk og motivere til bedre presetasjoner.
Våre miljødata

Måling av miljødata er helt avgjørende for å kunne skape positive endringer. Uten å måle hvor vi er og hva som har skjedd med egne prestasjoner over tid, er det vanskelig å vurdere om vi er på rett vei mot egne mål og bestemme gode og virksomme tiltak. Derfor skal alle Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter årlig fylle ut sine klima- og miljødata i skjemaet for innrapportering i styringsverktøyet. Se Fornybar Norge sine resultater og statistikk for egne klima- og miljødata for 2021 her.

Om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte miljøledelsessystem og miljøsertifikat. Det er et godt verktøy til å følge opp og jobbe kontinuerlig med å redusere virksomhetens miljøpåvirkninger, og til å dokumentere egen miljøinnsats og vise samfunnsansvar.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Sertifiseringen er også en anerkjent miljøsertifiseringsordning på lik linje med de internasjonale miljøsertifiseringsordningene ISO 14001 og EMAS.

For å lese mer sertifiseringsordningen kan du gå inn på Miljøfyrtårn sine hjemmesider, eller ta kontakt på post@miljofyrtarn.no.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: