Derfor fikk vi ny nettleie

Fra og med 1. juli 2022 fikk vi ny prismodell for nettleie i Norge. Målet er å jevne ut forbruket gjennom døgnet. Når forbrukstoppene blir lavere utnytter vi strømnettet bedre.

Ved å utnytte det nettet som allerede er bygd kan vi spare store kostnader og dermed holde nettleien lavest mulig for deg som forbruker. 

Det kan sammenliknes med veibygging. Det er dumt å bygge ut firefelts motorvei for å ta unna noen timer med rushtrafikk, hvis vi kan fordele trafikken på flere av døgnets timer. Slik må vi tenke med strømnettet også. Vi kan bruke mer strøm for å få ned utslipp i transport og i industribedrifter.  

Strømnettet er et stort spleiselag som i sin helhet betales av brukerne gjennom nettleien. Ved å utnytte kapasiteten bedre, kan vi holde kostnadene i nettet lavest mulig. Den nye prismodell for nettleie gjør det lønnsomt for deg å bruke strømmen smartere.