Reindrift og fornybar energi må kunne leve sammen

Publisert

Fjell og vindmøller.

Foto: Frank Boutrup Schmidt

Hvis Norge skal klare å bygge ut den kraften som trengs til klimatiltak og nye arbeidsplasser, må vi finne bedre løsninger for sameksistens mellom reindrift og fornybar-prosjekter.

– Konflikten om vindmøllene på Fosen handler om to viktige samfunnsinteresser: Urfolks rettigheter og behovet for mer utslippsfri energi. Enkelte krever nå at vindmøllene på Fosen må rives. Det er faktisk ikke konklusjonen fra Høyesterett. Domstolen har ikke tatt stilling til hva som skal skje med anleggene. Det ligger nå hos regjeringen, sier Åslaug Haga, leder i Fornybar Norge.

Det er ikke mange uker siden Energikommisjonen konkluderte med at Norge må bygge ut 40 TWh (milliarder kilowattimer) ny kraftproduksjon for å dekke kraftbehovet i 2030. Dette kommer i tillegg til 20 TWh energieffektivisering. Begge deler er svært ambisiøse mål. Dersom vi ikke klarer det, vil Norge verken nå sine klimamål eller være i stand til å skape nye, grønne industriarbeidsplasser.

– Det er bra at regjeringen henter inn ytterligere kunnskap om hva som skal til for å sikre samsvar mellom vindkraftkonsesjonene og urfolks rettigheter på Fosen, sier Haga.

– I dialogen mellom partene må det legges et grunnlag for hvordan ulike kultur-, frilufts- og næringsinteresser kan leve side om side i årene som kommer. Felles forvaltning av Norges naturarealer handler ikke bare om kraftutbygging, men like mye om hyttefelt, veiutbygging og andre typer virksomhet, påpeker Haga.

Les mer om Fosen-saken her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Øistein Schmidt Galaaen