Foreslår havvindmål på 8,5 GW til 2030

Publisert

Ormonde offshore wind farm. Foto: Ben Barden

Fornybar Norge i samarbeid med Norsk Industri foreslår i dag at Norge setter et mål om 8,5 GW havvind i 2030. Dette kan gi oss 39 TWh i årsproduksjon, noe som tilsvarer forbruket til nesten 2,5 millioner husstander, eller dekker det forventede fremtidige kraftbehovet. Målet er ambisiøst, men realistisk og nødvendig.

– Vi trenger mye kraft raskt, nærmere bestemt 40-50 nye TWh i 2030. Vi styrer mot et mulig kraftunderskudd allerede i 2026. Derfor må vi øke ambisjonene og tempo i havvind, sier Åslaug Haga, leder av Fornybar Norge. 

– Et havvindmål vil gi oss konkret innhold, tempo og forpliktelse, og legge grunnlag for en industriell satsing på havvind. Dette vil sette Norge på kartet i den europeiske konkurransen, sier Haga. 

Målet kan nås ved å realisere prosjekter som er underveis, i tillegg til rask utlysning av nye 4,5 GW innenfor allerede åpnede arealer. Det mest nærliggende er å åpne for mer havvind i Sørlige Nordsjø II, som er et avklart havvindareal med lavt konfliktnivå.  
 
– Hvis vi når havvindmålet i 2030, styrker vi norsk kraftbalanse – det trengs. På lengre sikt gir regjeringens mål om 30 GW i 2040 oss mye mer kraft enn vi trenger selv. Denne kraften må etter hvert knyttes til et Nordsjønett, hvor Norge må være aktive i utformingen i samarbeid med andre land rundt Nordsjøen, sier Haga. 

– Klarer vi dette havvindmålet oppnår vi tre ting:

1) Nok kraft til å nå klimamål og til ny grønn industri 
2) Industriell skala på norsk havvindsatsing 
3) Bidrar til å holde strømprisene på et fornuftig nivå 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:
Profilbilde Jon Evang.
Profilbilde Arne Jakobsen