Styrene i Energi Norge og Norwea enige om å anbefale etablering av en ny forening som samler fornybarnæringen

Publisert

Knut Kroepelien  og Åslaug Haga.

Knut Kroepelien, adm. direktør i Energi Norge og Åslaug Hagam adm. direktør i Norwea. Foto: Energi Norge/Norwea

Norwea og Energi Norge startet før sommeren samtaler om å danne Fornybar Norge – en ny, stor interesseorganisasjon for fornybar energi i Norge. Styrene er nå enige om hovedprinsippene for Fornybar Norge og anbefaler at foreningen etableres.

Styrene i Energi Norge og Norwea har hver for seg diskutert forslag til organisasjonsmodell, politisk plattform, vedtekter og formål.  
 
– Den nye organisasjonen skal romme hele bredden av aktører i fornybarnæringen og være en krystallklar stemme for en mer offensiv satsing i Norge. Fornybar Norge skal gi tydelig råd til politikerne og være en pådriver for omstilling og en positiv samfunnsutvikling. Vi skal sette dagsorden og stå opp for en energipolitikk som bidrar til verdiskaping, kutter utslipp og sørger for et grønt taktskifte til det beste for både industrien, forbrukerne og miljøet, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge og Åslaug Haga, administrerende direktør i Norwea.  

Ny organisasjon klar fra årsskiftet 


Energi Norge og Norwea vil nå innkalle sine medlemmer til ekstraordinære generalforsamlinger, hvor de endelige beslutningene tas. Gitt at begge generalforsamlingene støtter opprettelsen av Fornybar Norge, er planen at foreningen skal være operativ fra 1. januar 2023. 
 
– Vi har en felles forståelse av behovet for mer fornybar energi, og at det trengs bidrag fra alle teknologier og et godt kraftnett for å møte dette behovet. Styrenes innstilling viser også bred enighet om hva den nye foreningen skal være. Hvis generalforsamlingene sier ja, så skal den nye organisasjonen være raskt oppe å stå, sier Haga og Kroepelien.  

Samarbeid med flere organisasjoner 


Fornybar Norge blir en del av NHO. Den nye organisasjonen skal tilby medlemskap for hele verdikjeden innen fornybar energi – inkludert rådgivere og leverandører. Fornybar Norge vil også søke et tettere og mer formalisert samarbeid med andre foreninger på fornybarområdet. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: