Endelig kom havvindsatsingen alle har etterlyst

Publisert

Statoil har tatt endelig investeringsbeslutning om å bygge verdens første flytende vindpark: Hywind pilotpark utenfor kysten av Peterhead i Aberdeenshire, Skottland.

Regjeringen vil egge til rette for en storstilt satsing på havvind. Dette kan bli starten på et stort, grønt industrieventyr for Norge. Foto: Equinor.

Regjeringen varslet i dag en kraftig økning i Norges havvindsatsing, med mål om at det tildeles areal for 30 GW innen 2040. Veldig bra og på høy tid, mener Energi Norge.  

– Det er en svært god nyhet at regjeringen nå vil legge til rette for en storstilt satsing på havvind. Dette kan bli starten på et stort, grønt industrieventyr for Norge, sier Knut Kroepelien, administrerende direktør i Energi Norge. 

– En satsing i slik skala vil legge til rette for at Norge kan ha rimelige strømpriser for både husholdninger og industri og et stort kraftoverskudd. Det vil også gjøre at vi kan eksportere grønn kraft til Europa, slik at både Norge og Europa kan nå klimamålene sine, sier Kroepelien. 
 
– Med et stort hjemmemarked for havvind, kan havvind bli en ny, stor norsk industri med tusenvis av arbeidsplasser, som kan selge varer og tjenester til resten av Europa, sier han. 

I tråd med Energi Norges anbefalinger 

Ambisjonene regjeringen annonserte i dag innebærer at rundt 2 GW med areal til havvind vil bli utdelt i snitt hvert år i perioden mellom 2025 og 2040. Det er i tråd med anbefalingene som ble gitt tidligere i år av Energi Norge og de andre organisasjonene i KonKraft havvind-samarbeidet.  
 
– Den store utfordringen nå vil bli å finne tildelingskriterier og en konsesjonsbehandling som er effektiv nok til å nå målet om 2 GW med årlige arealtildelinger, sier Kroepelien.  
 
– Vi merker oss at det vurderes grunnrenteskatt for havvind. For at det skal bli aktuelt i den virkelige verden, må det legges til rette for lønnsomhet gjennom kraftutveksling og rask gjennomføring av felles markedsregler med EU. Ellers blir det ingen grunnrente å hente, sier han.  
 
– Det blir viktig å få på plass dette tidlig slik at industrien ikke opplever usikkerhet omkring hvordan skattereglene vil være, legger Kroepelien til. 

Nesten like mye havvind som vannkraft 

Hvis regjeringens mål om å tildele arealer til 30 GW med havvind innen 2040 blir nådd, vil Norge om et par tiår ha en nesten like stor produksjonskapasitet til havs som det vi i dag har fra vannkraft. Det innebærer at Norge vil produsere mye mer strøm enn det vi vil trenge selv. 

Noen av havvindparkene vil kun være tilknyttet Norge, mens andre vil være tilknyttet et annet land i Europa, eller Norge og ett eller flere andre land, sa statsminister Jonas Gahr Støre under dagens pressekonferanse. 
Havvind kun vil bli lønnsomt dersom strømmen kan sendes til flere land enn bare Norge. 

– Vi er glade for at regjeringen vil legge til rette for lønnsom utvikling av havvind. Det er viktig at de nå begynner å planlegge for hvordan nettet til de ulike havvindparkene skal være, og at de samarbeider godt med de andre landene rundt Nordsjøen om utvikling av et felles nordsjønett, sier Kroepelien. 

Bra med økte bevilgninger til miljøutredninger 

Det er viktig at Norge utvikler havvind på en måte som tar hensyn til natur og miljø, og til andre næringer som er aktive i norske havområder. Det er derfor gledelig at regjeringen vil øke bevilgningene til forskning for å styrke kunnskapsgrunnlaget om hvordan havvind påvirker fisk. 

– Det må legges til rette for god sameksistens mellom havvind og andre næringer og interesser i Nordsjøen. Det er derfor viktig at miljøutredningene begynner allerede nå i sommer, slik at vi får dannet oss et godt bilde av hvordan naturen der var før turbinene blir satt opp, sier Kroepelien. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: