Fornybarakademiet - kunnskap for en fornybar fremtid

Største tilbyderen av kurs og konferanser til fornybarnæringen

Alle arrangement

64 resultater

Type arrangement
Velg område
64 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. , Digitalt

  Tre grep for bedre utnyttelse av nettet og raskere tilknytning

  RME foreslår tre grep for bedre utnyttelse av nettet og raskere tilknytning Raskere tilknytning og bedre utnyttelse av nettet er viktige tema. Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar med siste nytt om nettilknytning og utnyttelse av nettet.

 2. , Thon Hotel Opera i Oslo

  Fornybarnæringens skattedag 2024

  Skattesystemet for energiselskapene er under kontinuerlig endring. Ny politisk behandling, avgjørelser av tvistespørsmål ved klager på ligningen og nye rundskriv med presiseringer, medfører behov for oppdatering.

 3. , KRM kurssenter, Geilo

  Kule- og rullelager I uke 43

  Kurset har 50/50 fordeling av teoretisk gjennomgang i klasserom og praktiske øvelser i vårt spesialutrustet kule- og rullelagerlaboratorium. Kursdeltagerne deles inn i grupper og roterer i et system med en rekke ulike oppgaver på med forskjellige lagertyper og problemstillinger knyttet til det å utføre montering, drift og vedlikehold av de aller fleste lagertyper og lager - innbygginger som finnes ute i den virkelige verden.

 4. , Radisson Blu Hotel Nydalen i Oslo

  Damsikkerhet III uke 43 2024

  Kurset behandler bl.a. damsikkerhet, beredskap, vassdragsjuridiske spørsmål knyttet til erstatningskrav og forsikring samt krise- og mediehåndtering.

 5. , KRM kurssenter, Geilo

  Prediktivt vedlikehold og digitalisering uke 44

  Her lærer du om skjematikk for å skissere et overvåkingssystem, hierarki og tagge sensorer, sette opp servere for datafangst OPC-UA og MQTT, finne kritiske måleparametere i komponenter og systemer, finne sammenhenger og definere KPIer, samt organiserer dataene i protokoll/tabell.

 6. , KRM kurssenter, Geilo

  Hydraulikk III, Vindkraftverk uke 44

  På kurset lærer du å forstå signalene fra styresystemet, hvordan vi kan overføre disse via forsterkerkort til proporsjonalventilen (trinnløs hydraulisk reguleringsventil), forstå funksjonen til proporsjonalventilen og tilpasse signalene for å få proporsjonalventilene og hele hydraulikksystemet til å fungere etter ønske.

 7. , KRM kurssenter, Geilo

  Hydraulikk IV, feilsøking, drift og vedlikehold uke 45

  Dette kurset er en videreføring av Hydraulikk III, vann-/vindkraftverk, samt Hydraulikk III proporsjonalhydraulikk. Kuret fordyper seg i feilsøking, drift og vedlikehold på hydrauliske anlegg med bla annet fokus på logisk feilsøking og forebyggende tiltak. Det legges ekstra stor vekt på praktiske øvelser og gruppearbeid.

 8. , Scandic Havet - Bodø

  Nett, kraftproduksjon og næringsutvikling

  Vil du få en oversikt over utfordringer og muligheter innen kraftproduksjon, nettvirksomhet og næringsliv i Nord Norge? Fornybar Norge og Distriktsenergi arrangerer topp aktuelt seminar i Bodø!