Nettkonferansen 2024 - Får vi mer nett raskere?

3.-4. desember 2024 på Union Scene i Drammen

To energimontører arbeider på strømnettet i snøen. Foto

Nettkonferansen 2024

I juni 2022 kom utredningen "Nett i tide - om utviklingen av nettet". Utredningen inneholdt blant annet vurderinger av tiltak for å redusere tiden det tar å utvikle og konsesjonsbehandle nye nettanlegg. Med denne utredningen startet diskusjonen for fullt om behovet for mer nett raskere for å få til elektrifiseringen og for å bidra til etablering av nytt næringsliv. I februar 2023 kom utredningen "Mer av alt raskere" som blant andre tema også underbygde behovet for mer nett. Utredningene har gitt svært mange diskusjoner og noen innførte tiltak. 

I april 2023 kom regjeringens handlingsplan for raskere nettutbygging og bedre utnyttelse av nettet. Kan vi to år etter juni 2022 si at det nå går raskere å få på plass nytt nett? Har reguleringen av nettselskapene endret seg? Har nettselskapene tatt i bruk eller er i ferd med å ta i bruk ny teknologi for å utnytte nettet bedre? Går konsesjonsprosessene raskere? Og har vi etablert system for å håndtere usikkerheten ved den fremtidige forbruksutviklingen? 

I dette taktskiftet har nettbransjen flere andre utfordringer; Klarer vi å holde fokus på HMS? Klarer vi å skaffe nok kompetanse og har entreprenørene nok å gjøre? Og ikke minst tar vi de økte sikkerhetsutfordringene i Europa på alvor?

Hva får du kunnskap om?

  • Har nettbransjen klart taktskiftet? 
  • Er reguleringen endret? 
  • Er nettbransjen flink nok til å ta i bruk ny teknologi? 
  • Hvordan klarer entreprenørbransjen seg? 
  • Klarer vi å holde fokuset på HMS?  
  • Tar vi sikkerhetsutfordringene på alvor? 

Dette og mer skal vi snakke om under nettkonferansen. Vi skal også ha det sosialt, og nettbransjens tradisjonelle julebord, er et av elementene sammen med den viktige pausepraten og besøkene hos utstillerne.   

Nettkonferansen er en arena for kompetanse- og nettverksbygging for nettselskap, leverandører, konsulenter, politikere, eier representanter, media og andre interesserte.

Arrangementet begynner om

  • 173dager
  • 5timer
  • 25minutter

Praktiske spørsmål

Profilbilde Mimi Hermansen.

Faglige spørsmål

Profilbilde Trond Svartsund. Foto